Benelux Parlement

De commissiedag van 23 april 2021 werd gewijd aan de voorbereiding van het themadebat van de plenaire vergadering van juni 2021. Daarom werd een vergadering van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & …

De Benelux richting klimaatneutraliteit Read More »

Op 2 april 2021 hield het Benelux parlement een commissiedag in de Belgische Senaat. In de commissie Economie, Landbouw en Energie werd gewerkt over het thema duurzame landbouw in de Benelux. Het voorstel van aanbeveling over dit onderwerp wordt tijdens …

Landbouw, artificiële intelligentie en handelsrelaties Read More »

Op  vrijdag 19 maart 2021 heeft het Benelux parlement een plenaire zitting gehouden in de Belgische Senaat. Leden konden zowel fysiek, als via videoconferentie deelnemen. Programma De voormiddag werd gewijd aan het bespreken van de recente commissiewerkzaamheden via tussentijdse verslagen …

Plenaire zitting 19 maart 2021: internationale samenwerking tegen COVID-19 Read More »

Op 19 maart 2021 om 10u15 gaat de plenaire vergadering van het Benelux parlement door in de Belgische Senaat. Programma. In de voormiddag staat de goedkeuring van het voorstel van aanbeveling betreffende de internationale voetbalveiligheid en de aanpak van racisme …

Plenaire zitting van 19 maart 2021: Live streaming Read More »

Op 5 maart 2021 heeft het Benelux parlement een commissiedag gehouden in de Belgische Senaat. De verenigde commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat hebben de werkzaamheden verdergezet over het perspectief en de evolutie van de nachttreinen …

Nachttreinen, Drugs, intrafamiliaal geweld en klimaat Read More »

Tijdens de plenaire zitting van 4 maart 2021 van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers werd het nieuwe Benelux-politieverdrag goedgekeurd. Na goedkeuring door Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, en het uitwerken van uitvoeringsovereenkomsten, zal het nieuwe Benelux-politieverdrag in werking treden. Dit politieverdrag is …

België keurt het nieuw Benelux-politieverdrag goed Read More »

Op 26 februari 2021 hielden de voorzitters van de Baltische Assemblee, de Noordse Raad en het Benelux parlement een digitale vergadering. Tijdens deze vergadering bespraken ze de gezondheidssituatie en de vaccinatiestrategie van de verschillende landen. Voor de vaccinatiestrategie zijn er …

Overleg met de Blatische assemblee en de Noordse Raad Read More »

Tijdens de commissiedag van 12 februari kwamen drie commissies samen. De Commissie Sociale Zaken heeft verder gewerkt aan haar aanbeveling over de Benelux samenwerking in de strijd tegen COVID-19. De Commissie Justitie heeft een hoorzitting gehouden me de heer Max …

Internationale voetbalveiligheid, drugs, post-Brexit Read More »

Tijdens de commissiedag van 5 februari 2021 zijn de commissie Grensoverschrijdende samenwerking en Financiën en Mobiliteit samengekomen. De commissie Grensoverschrijdende samenwerking heeft tijdens deze vergadering het jaarprogramma 2021 besproken en besloten om een werkgroep op te zetten rond het thema …

Digitalisering, grenswerknemers en nachttreinen Read More »

In 2021 neemt België het voorzitterschap van de Benelux Unie over. Ook in het Benelux parlement is het de beurt aan België om de werkzaamheden voor te zitten. De twee vrouwen aan het hoofd van de Benelux, minister van Buitenlandse Zaken Sophie …

Belgisch Benelux-voorzitterschap Read More »