Benelux viert 60ste verjaardag

Het 60-jarige bestaan van de Benelux Unie werd gevierd onder het motto ‘Een jonge en groene Benelux’. In zijn toespraak onderstreepte de Belgische minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders het belang van de politieke samenwerking en de meerwaarde van het

Voorzitter Postema blikt vooruit

In het Benelux Universitair Centrum spiegelde voorzitter Postema zich aan de Nordic Council. Daar leggen de ministers verantwoording af over jaaragenda’s. Hij wil ook dat die werkagenda’s gedragen zouden worden in de nationale parlementen. Ook daar moeten de ministers worden

Commissiedag op vrijdag 18 mei 2018

Er vinden hoorzittingen plaats met Marijke Weewouters (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) over geweld tegen vrouwen, Martin Unfried (Institute for transnational and Euregional cross border cooperation and mobility) over uitzonderingszones in de Benelux en A. Bitat (research

Benelux inspireert Eurocommissaris Thyssen voor grensoverschrijdende fraudebestrijding

Eurocommissaris Marianne Thyssen liet zich inspireren door de Benelux en de politiedienst Europol voor haar plan om een Europees arbeidsinspectie-agentschap op te zetten. Het moet gezamenlijke arbeidsinspecties faciliteren, niet deze overnemen van de lidstaten. “Niet met 87 leden, waarbij elke

Resultaten tonen aan dat Benelux nog steeds duidelijke meerwaarde heeft voor Nederland

Stef Blok (VVD) is de nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse zaken. In een brief aan de Tweede Kamer blikte hij tevreden terug op het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie in 2017. “Op Nederlands initiatief is in Benelux-verband ingezet op

Press book 01/02/2018 – 16/04/2018

Klik hier om het press book te downloaden.

Commissiedag op 20 april

Op vrijdag 20 april 2018 vinden er hoorzittingen plaats met Eurocommissaris Marianne THYSSEN over sociale dumping en met Prof. Nathalie Brack (ULB) en Olivier Joris (VBO) over de Brexit. Een voorstel van aanbeveling over het vrachtvervoer per spoor wordt besproken.

Samenwerking met Nordic Council en Baltic Assembly

André Postema (PvdA), voorzitter van het Benelux-parlement, over de deelname van de Nordic Council en de Baltic Assembly aan de vergadering van het Benelux-parlement: “Deze samenwerking was reeds hecht, maar heeft recent verder aan belang gewonnen vanwege de voorgenomen Brexit

Circulaire economie is economische noodzaak

De voorjaarsvergadering van het Benelux-parlement stond in het teken van de circulaire economie. Daarin heeft een product geen levenseinde meer, maar wordt het in theorie eeuwig gerecycleerd. Volgens de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Stientje van Veldhoven (D66) moeten

Benelux-parlement wil wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

Het Benelux-parlement wil, in navolging van de automatische wederzijdse generieke erkenning van de hoger onderwijsdiploma’s, nu ook de generieke erkenning van beroepskwalificaties in de 3 landen. Het Benelux-parlement heeft hiervoor in de voorjaarsvergadering in de Eerste Kamer in Den Haag

Top