Benelux Parlement

Op 19 maart 2021 om 10u15 gaat de plenaire vergadering van het Benelux parlement door in de Belgische Senaat. Programma. In de voormiddag staat de goedkeuring van het voorstel van aanbeveling betreffende de internationale voetbalveiligheid en de aanpak van racisme …

Plenaire zitting van 19 maart 2021: Live streaming Read More »

Op 5 maart 2021 heeft het Benelux parlement een commissiedag gehouden in de Belgische Senaat. De verenigde commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat hebben de werkzaamheden verdergezet over het perspectief en de evolutie van de nachttreinen …

Nachttreinen, Drugs, intrafamiliaal geweld en klimaat Read More »

Tijdens de plenaire zitting van 4 maart 2021 van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers werd het nieuwe Benelux-politieverdrag goedgekeurd. Na goedkeuring door Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, en het uitwerken van uitvoeringsovereenkomsten, zal het nieuwe Benelux-politieverdrag in werking treden. Dit politieverdrag is …

België keurt het nieuw Benelux-politieverdrag goed Read More »

Op 26 februari 2021 hielden de voorzitters van de Baltische Assemblee, de Noordse Raad en het Benelux parlement een digitale vergadering. Tijdens deze vergadering bespraken ze de gezondheidssituatie en de vaccinatiestrategie van de verschillende landen. Voor de vaccinatiestrategie zijn er …

Overleg met de Blatische assemblee en de Noordse Raad Read More »

Tijdens de commissiedag van 12 februari kwamen drie commissies samen. De Commissie Sociale Zaken heeft verder gewerkt aan haar aanbeveling over de Benelux samenwerking in de strijd tegen COVID-19. De Commissie Justitie heeft een hoorzitting gehouden me de heer Max …

Internationale voetbalveiligheid, drugs, post-Brexit Read More »

Tijdens de commissiedag van 5 februari 2021 zijn de commissie Grensoverschrijdende samenwerking en Financiën en Mobiliteit samengekomen. De commissie Grensoverschrijdende samenwerking heeft tijdens deze vergadering het jaarprogramma 2021 besproken en besloten om een werkgroep op te zetten rond het thema …

Digitalisering, grenswerknemers en nachttreinen Read More »

In 2021 neemt België het voorzitterschap van de Benelux Unie over. Ook in het Benelux parlement is het de beurt aan België om de werkzaamheden voor te zitten. De twee vrouwen aan het hoofd van de Benelux, minister van Buitenlandse Zaken Sophie …

Belgisch Benelux-voorzitterschap Read More »

Op 15 janurai 2021 organiseerde het Benelux Parlement de eerste commissiedag van 2021.   In de commissie Justitie & Veiligheid vond een tweede hoorzitting plaats in het kader van intra-familiaal geweld tijdens de COVID-19 crisis met gastspreker Jitske Bosch (Nederlandse ministerie …

Eerste commissiedag 2021: Intra-familiaal geweld en CO2-taxatie Read More »

De nieuwe golf in de coronapandemie treft helaas ook onze drie Benelux-landen. Hierdoor treffen de respectievelijke regeringen van België, Nederland, Luxemburg en de deelstaten opnieuw diverse maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 terug te dringen. De bevoegdheid van dit …

COVID-19: Het Benelux-parlement vraagt regelmatig overleg en duidelijke communicatie naar de burgers Read More »

Het Benelux parlement kwam op 11 december 2020 in plenaire vergadering bijeen in Luxemburg. Dit was een hybride vergadering waarbij de leden zowel de mogelijkheid hadden om deel te nemen via videoconferentie, als om fysiek aanwezig te zijn. Het centrale …

Plenaire zitting : internationale samenwerking tegen COVID-19 Read More »