Andere Beneluxinstellingen

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) is geregeld in het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ondertekend te ‘s-Gravenhage op 25 februari 2005.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz., vast te leggen in het i-DEPOT.

Deze onafhankelijke internationale organisatie is gevestigd te Den Haag.

www.boip.int