Plenaire zitting van 1 en 2 december 2023

Op 1 en 2 december 2023 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Middelburg. Op de agenda staan twee thematische debatten: migratiestromen in de Benelux-landen en (juridische) grensbelemmeringen in de grensregio. Programma…

Het eerste themadebat over migratiestromen in de Benelux-landen zal starten met een stand van zaken over de aanpak van deze migratiestromen in de Benelux-landen en de EU.

Mevrouw Nicole DE MOOR, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (B) en de heer Eric VAN DER BURG, staatsecretaris van Justitie en Veiligheid (NL) zullen de assemblee toespreken via een videoboodschap en de heer Pascal SCHUMACHER, coördinator migratie bij de Permanente Vertegenwoordiging van Luxemburg bij de Europese Unie, adviseur Justitie en Binnenlandse Zaken, zal een uiteenzetting houden.

Daarnaast zullen de knelpunten aan bod komen tijdens de uiteenzetting van volgende experten:

  • Mark ELCHARDUS, gewezen hoogleraar sociologie, VUB (B)
  • de heer Sander LABAN, manager belangenbehartiging bij Vluchtelingenwerk Nederland
  • dr. Ellen DESMET, hoogleraar migratierecht, Universiteit Gent (B)

Het debat zal worden afgesloten met best practices uit de Benelux en de Baltische landen met volgende sprekers:

  • Mevrouw Monika SIE DHIAN HO, algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en vice-voorzitter van de Staatscommissie voor demografische ontwikkelingen 2050 (NL)
  • de heer Timo SUSLOV, voorzitter van de Baltische Assemblee

Het tweede thematisch debat zal worden gewijd aan (juridische) grensbelemmeringen in de grensregio. Het onderwerp zal worden ingeleid door vertegenwoordigers van de Bestuurlijke werkgroep Donner-Berx over de aanpak Vlaanderen-Nederland en worden gevolgd door een gedachtewisseling.