Auteur: Steven De Tant

Haven Rotterdam

Het goederenvervoer per spoor bracht de commissies Financiën-Mobiliteit en Grensoverschrijdende samenwerking op 9 oktober 2017 in de haven van Rotterdam voor een toelichting over het havenbedrijf. Ze bezochten er ook ECT (http://www.ect.nl/nl), een topspeler in de containereconomie.

Geplaatst in Nieuws

Fipronil en besmette eieren

In de hoorzitting wezen de specialisten van de voedselketen en de veterinaire inspectie op de nood aan betere communicatie, meer sturing, een betere organisatie en controle aan de bron zelf. Om tot een aanbeveling te komen, werden op 13 oktober

Geplaatst in Nieuws

Gevolgen van de Brexit voor de Benelux

Bij een harde Brexit verdwijnen in Vlaanderen 42.000 jobs. Met handelsakkoord gaan toch nog 10.000 jobs verloren. Het Verenigd Koninkrijk is de 4de exportpartner voor de Vlaamse economie. Van de Belgische export naar het V.K. komt 87% uit Vlaanderen, vooral

Geplaatst in Nieuws

Commissievergaderingen

Op vrijdag 20 oktober 2017 komen de verschillende commissies opnieuw samen. Klik hier voor de agenda…

Geplaatst in Nieuws

Erkenning van beroepskwalificaties

Diploma’s van het secundair worden niet automatisch erkend in de hele Benelux. Op een conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 ging het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling, een aanpak per beroepssector of pilootprojecten moeten komen. Diploma’s middelbaar,

Geplaatst in Nieuws

Twee jaar extra wachten op pensioen

Belgische grensarbeiders in Nederland die met pensioen gaan, moeten binnenkort 2 jaar extra wachten op hun Nederlands pensioen. Nederland verhoogt in 2022 namelijk de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. De Belgische federale ombudspersonen hebben dit probleem aangekaart tijdens een

Geplaatst in Nieuws

Erkenning van beroepskwalificaties

Diploma’s middelbaar, beroeps- of technisch onderwijs worden nog niet automatisch erkend in de hele Benelux. Op de conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 gaat het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling of een aanpak per beroepssector moet komen,

Geplaatst in Nieuws

Conferentie “Erkenning van beroepskwalificaties”

Op 6 oktober 2017 organiseert het Beneluxparlement een conferentie met als thema “Erkenning van beroepskwalificaties”. Klik hier voor het programma…

Geplaatst in Nieuws

Commissievergaderingen

Op vrijdag 29 september 2017 komen de verschillende commissies opnieuw samen. Klik hier voor de agenda!

Geplaatst in Nieuws

Nieuwsbrief over het voorbije parlementaire jaar

Europa met verschillende snelheden – Duurzame mobiliteit – Patiënten zonder grenzen – Luchtvaartcontrole – Malafide hondenhandel – Fossiele brandstof – Grensoverschrijdende enquêtes – Benelux-paviljoen – Doorverkoop van toegangskaartjes – Sociale dumping – Defensiesamenwerking – Benelux-Railagenda Klik hier!  

Geplaatst in Nieuws
Top