Auteur: Steven De Tant

Het Benelux Parlement organiseerde op 2 juli weer een commissiedag. In de commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport vond een hoorzitting plaats met de vertegenwoordigers van de studentenverenigingen van de drie landen over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Op het …

Studentenmobiliteit en fake news Read More »

Op 18 en 19 juni kwam het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Programma Centraal thema van deze zitting was een uitgebreid themadebat, gemodereerd door de heer Willem-Frederik Schiltz,  over het klimaat. Drie specifieke luiken …

Plenaire vergadering van 18 en 19 juni 2021 Read More »

Op 18 en 19 juni 2021 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in de schoot van het Vlaams Parlement in Brussel. Programma… Het centrale thema van de vergadering van vrijdag is de klimaatproblematiek. De werkzaamheden worden verdeeld …

Plenaire zitting van 18 en 19 juni 2021: Klimaat, duurzame landbouw en nachttreinen Read More »

De Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs al enkele jaren automatisch. Na jarenlang aandringen van het Benelux Parlement, dat hieromtrent verschillende aanbevelingen formuleerde, heeft het Comité van Ministers van de Benelux Unie op 18 mei 2015 een Beschikking aangenomen betreffende …

Automatische erkenning diploma’s hoger onderwijs : akkoord met Baltische Staten Read More »

Op 4 juni 2021 kwamen verschillende commissies van het Benelux Parlement samen. De Commissie Economie, Landbouw en Energie heeft de laatste hand gelegd aan haar aanbeveling over duurzame landbouw in de Benelux. Deze aanbeveling zal worden voorgelegd tijdens de plenaire …

Duurzame landbouw, nachttreinen en de toekomst van Europa Read More »

Op 28 mei kwamen weer verschillende commissies van het Benelux parlement samen. De commissie sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport nodigde de heer Prof. Dr. Marc Noppen ( CEO Universitair Ziekenhuis Brussel )en de heer Henri Lewalle (Coopération Transfrontalière en …

Vaccinatie, fake news en nachttreinen Read More »

Op 21 mei 2021 werd door de Baltische Assemblee de trilaterale conferentie georganiseerd over defensiesamenwerking en cyberveiligheid. De Baltische Staten bestrijken een groter territorium en hebben een kleinere bevolking dan de Benelux, zodat ze wel aangewezen zijn op sterke militaire …

Beneluxparlement neemt deel aan trilaterale conferentie over defensiesamenwerking en cyberveiligheid Read More »

Tijdens de commissiedag van 17 mei 2021 vergaderde de commissie Economie, Landbouw en Energie over haar ontwerp van aanbeveling betreffende duurzame landbouw in de Benelux. De commissie Buitenlandse zaken had Pascal Arimont, Europees parlementslid (B), uitgenodigd om uitleg te geven …

Biolandbouw en Brexit adjustment reserve Read More »

Op 30 april 2021 was mevrouw Sophie WILMÈS, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie te gast bij het Bureau van het Benelux parlement. Er …

Gedachtewisseling met mevrouw Sophie Wilmès Read More »

Op 30 april 2021 organiseerde het Benelux parlement opnieuw een commissiedag. De commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft zijn prioriteiten voor de komende maanden vastgelegd. In mei zal de commissie, in navolging van haar recente aanbeveling …

Vaccinatie, CO2-belasting en handelsrelaties Read More »