Reglement Benelux-award

  1. De Benelux-award wordt uitgereikt door de Benelux Interparlementaire Assemblee, hierna genoemd het parlement, aan personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de versterking van de politieke samenwerking tussen de Beneluxlanden. De award kan ook worden uitgereikt aan personen die de Benelux positief naambekendheid hebben gegeven, binnen of buiten de grenzen van de Benelux.
  2. De Benelux-award kan worden toegekend aan gewezen voorzitters of leden van het Beneluxparlement, aan ministers of staatssecretarissen van de betrokken landen, aan voorzitters of leden van andere samenwerkingsverbanden waarmee het parlement bevoorrechte relaties heeft, maar ook aan eenieder die de Beneluxsamenwerking, op politiek vlak, intern of extern, een nieuw elan heeft gegeven.
  3. De Benelux-award wordt uitgereikt in de vorm van een medaille waarop het logo van het parlement is afgebeeld.
  4. Het Bureau van het parlement beslist aan wie de award word toegekend. De nationale delegaties, het uitgebreid Bureau of het Permanent Comité kunnen hiertoe te allen tijde voorstellen aan het Bureau bezorgen.
  5. De award wordt overhandigd tijdens een plenaire zitting door de voorzitter van het Parlement. De persoon aan wie de award wordt uitgereikt, ontvangt dan de medaille en ook een getuigschrift ondertekend door de voorzitter van het Parlement en de ondervoorzitters.
  6. De medaille kan slechts eenmalig worden toegekend aan eenzelfde persoon.