Fiets, spoorweg, mensen met een handicap en migratie

Op 20 oktober 2023 verzamelden de leden van het Benelux parlement in de Senaat in Brussel voor een commissiedag.

De Commissie Financiën en Mobiliteit besprak de aanbeveling van het Benelux-jongerenparlement inzake fietsbeleid en besloot om tijdens de volgende vergadering vertegenwoordigers van de organisaties van fietsers uit te nodigen voor een hoorzitting.

Daarnaast kwam ook de spoorwegagenda van de Benelux aan bod. De Commissie besprak een nota van de rapporteur en zal dit thema verder opvolgen aan de hand van bijkomende hoorzittingen.

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft in het kader van haar werkzaamheden rond de  ‘Deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven’ een hoorzitting georganiseerd met mevrouw Gisèle Marlière, voorzitster van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (België).

De Commissie Buitenlandse Zaken werkt verder aan het onderwerp “Migratiestromen binnen de Benelux vanuit een internationaal perspectief”. De plenaire vergadering van 1 december 2023 zal aan dit onderwerp worden gewijd en de commissie heeft de voorbereidingen getroffen voor het thematisch debat tijdens de plenaire zitting. Een voorstel van agenda werd besproken.

De verschillende commissies bespraken ook voor een eerste keer wat de prioriteiten voor 2024 zullen zijn.