Benelux Youth Forum 2023

28 en 29 september 2023 – Den Haag

Tijdens het Benelux Youth Forum 2023, dat plaatsvond op 28 en 29 september 2023,  kwamen 49 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Den Haag samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het fietsbeleid, e-health en de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven. Met deze aanbevelingen willen de jongeren hun steentje bijdragen tot de aanbevelingen die het Benelux Parlement zal bespreken in de toekomst. Het is belangrijk om de stem van de jongeren te horen.

De jongeren zijn in de Eerste Kamer gestart met het houden van commissievergaderingen die uiteindelijk moesten leiden tot de beleidsaanbevelingen. De jongeren werden voor het opstellen van deze aanbevelingen bijgestaan door een commissievoorzitter van het Europees Jongerenparlement en een Benelux oud-parlementslid.

Later op de dag werden de jongeren verwelkomd op het ministerie van Buitenlandse Zaken door de minister van Buitenlandse Zaken Anke Bruin Slots (NL). Daar konden ze vragen stellen aan  minister Bruin Slots  en aan de ondervoorzitter van het Benelux parlement en meter van het Benelux Youth Forum, Patricia Creutz (B).

Op de tweede dag van het Benelux Youth Forum 2023 vond de plenaire vergadering plaats in de Eerste Kamer. De vergadering werd voorgezeten door Patricia Creutz, ondervoorzitter van het Benelux Parlement.

Tijdens de plenaire zitting werden door de jongeren drie resoluties aangenomen over ‘fietsbeleid’, ‘e-health’ en ‘deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven’.

In de aanbeveling over het fietsbeleid wordt er onder andere opgeroepen tot het verlagen van de btw op fietsproducten en – diensten, tot het uitbreiden van beveiligde fietsenstallingen en tot het uitwerken van grote promotiecampagnes voor het gebruik van de fiets.

Wat de aanbeveling over e-health betreft, leggen de jongeren de nadruk op de cyberveiligheid en de databescherming, het ontwikkelen van software dat zowel door patiënten als door gezondheidswerkers in de hele Benelux kan worden gebruikt en het voorzien van de nodige maatregelen voor patiënten die het moeilijker hebben met het gebruik van nieuwe technologieën.

De aanbeveling over de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven vraagt onder meer naar het creëren van een online platform dat alle nodige informatie bevat over toegankelijkheid en alle juridische en sociale aspecten van het leven met een handicap. Daarnaast vragen de jongeren ook dat er bijkomende fondsen worden vrijgemaakt en dat verplichte sterilisatie als een voorwaarde voor de toegang tot gespecialiseerde opvang verdwijnt.

De tekst van de aanbevelingen zijn hier beschikbaar: https://www.eyp.nl/byf23

Tijdens de plenaire zitting kregen de jongeren ook een presentatie over de werking van de Benelux Unie en reageerden een aantal leden van het Benelux parlement op de besproken aanbevelingen.