Categorie: Nieuws

Het Beneluxparlement heeft op 1 juli 2022 in Brussel zijn laatste commissiedag voor het zomerreces gehouden. De Commissie buitenlandse zaken is bijeengekomen om haar werkzaamheden voort te zetten met betrekking tot de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese …

Defensie, overstromingen en fake news Read More »

Op uitnodiging van de commissie Gezondheid, Welzijn en Gezin van de Baltische Assemblee heeft voorzitster Patricia Creutz op 9 en 10 juni 2022 deze vergadering in Tallinn (Estland) bijgewoond. Op deze vergadering werd gesproken over de  gezondheidsuitdagingen in de Baltische …

Baltische assemblee: Health, Welfare and Family Committee Read More »

Op 24 juni 2022 werd in Brussel een vergadering gehouden van het Benelux netwerk van ombudspersonen in aanwezigheid van mevrouw Patricia Creutz, voorzitster van het Benelux parlement. Tijdens deze ontmoeting werd er van gedachten gewisseld over de vraag welke acties …

Benelux netwerk ombudspersonen Read More »

Het Benelux Parlement organiseerde op 17 en 18 juni 2022 haar plenaire zitting in het Waals Parlement. Programma: Klik hier! Het themadebat werd gewijd aan het thema duurzame mobiliteit. Tijdens het debat nam onder andere Europees Commissaris Frans Timmermans het …

Plenaire zitting van 17 en 18 juni 2022 Read More »

Op 17 en 18 juni 2022 houdt het Benelux parlement een plenaire zitting in het Waals Parlement. Het volledige programma: Klik hier! Het themadebat van vrijdag zal volledig gewijd worden aan het thema van de duurzame mobiliteit. De luiken duurzaam …

Duurzame mobiliteit centraal thema van de plenaire zitting Read More »

Op 3 juni 2022 werd in Brussel opnieuw een commissiedag georganiseerd. De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport keurde een aanbeveling goed waarin aandacht wordt gevraagd voor de grensoverschrijdende pensioenen. Zo pleit de commissie er onder andere voor dat …

Pensioenen, transport, waterstof, voetbal en defensie Read More »

Traditiegetrouw vond op 30 mei 2022 in Luxemburg  de jaarlijkse ontmoeting plaats van de voorzitter van het Comité van Ministers met de voorzitster van het Benelux parlement. De heer Jean Asselborn, Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, ontving Mevrouw Patricia …

Ontmoeting met J. Asselborn, voorzitter van het Comité van Ministers Read More »

Op vrijdag 20 mei 2022 heeft het Benelux parlement een commissiedag gehouden in Brussel. De Commissie Financiën en Mobibiliteit heeft haar voorstel tot aanbeveling over het goederenvervoer per vrachtwagen besproken en de voorbereidingen getroffen voor het themadebat over duurzame mobiliteit …

Goederenvervoer, demonstratietoerisme, defensie, waterstof en grensoverschrijdende pensioenen Read More »

Op 17 mei 2022 vond een ontmoeting plaats tussen het Benelux Parlement en een delegatie van de Italiaanse Kamer en Senaat. Het Benelux parlement werd vertegenwoordigd door mevrouw Patricia Creutz, voorzitter van het Benelux parlement,  en de heer Karl Vanlouwe, …

Ontmoeting met Italiaanse parlementaire delegatie Read More »

Op 16 mei 2022 werd door de commissies Economie, Landbouw en Energie & Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat, samen met de contactgroep Benelux – Noordrijn-Westfalen een werkbezoek georganiseerd aan de waterstofinstallatie in Wesseling, Keulen. De aanwezige leden kregen eerst een presentatie …

Bezoek van de Refhyne waterstofinstallatie Read More »