Commissies en Contactgroepen

Commissies

Commissions

Buitenlandse Zaken

Affaires étrangères

Voorzitter – Karl Vanlouwe – Président

Ondervoorzitter – N. – Vice-Président

 

Financiën en Mobiliteit

Finances et Mobilité

Voorzitter – Yves Evrard– Président

Ondervoorzitter – N.– Vice-Président

Economie, Landbouw en Energie

Économie, Agriculture et Énergie

Voorzitter – Gwenaëlle Grovonius ad interim – Président

Ondervoorzitter – Jan Klink – Vice-Président

Grensoverschrijdende Samenwerking

Coopération transfrontalière

Voorzitter – Faissal Boulakjar ad interim – Président

Ondervoorzitter – Johan Deckmyn – Vice-Président

Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport

Affaires sociales, Santé public, Enseignement et Sport

Voorzitter – Daniel Senesael – Président

Ondervoorzitter – N. – Vice-Président

Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat

Aménagement du teritiore, Evironement et Climat

Voorzitter – Jan Klink ad interim – Président

Ondervoorzitter – Cécile Hemmen – Vice-Président

Justitie en Veiligheid

Justice et Sécurité

Voorzitter – Rik Janssen ad intermim – Président

Ondervoorzitter – Hans Verreyt – Vice-Président

 

Contactgroepen

Groupes de contact

Benelux – Noordrijn-Westfalen

Benelux – Rhéanie du Nord-Westphalie

Voorzitter – J. Deckmyn – Président

Ondervoorzitters – Lydia Mutsch, Rik Janssen – Vice-Présidents

Benelux – Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Benelux – Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Voorzitter – Daniel Senesael – Président

Ondervoorzitter – N.– Vice-Président

08.2023