Nederlandse delegatie

Partij Leden Parlement
VVD W.T. van Ballekom Eerste Kamer
R. Wever Eerste Kamer
Anne Mulder Tweede Kamer
Jan Middendorp Tweede Kamer
A.A. van Aartsen Tweede Kamer
D66 Jessica van Eijs Tweede Kamer
Rens Raemakers Tweede Kamer
C. Moonen Eerste Kamer
CDA Martijn van Helvert Tweede Kamer
H.A.G. Ronnes Tweede Kamer
A.G.J.M. Rombouts Eerste Kamer
ChristenUnie Peter Ester Eerste Kamer
SP R.A. Janssen Eerste Kamer
A.M.V. Gerkens Eerste Kamer
PvdA J.E.A.M. Nooren Eerste Kamer
PVV A.W.J.A. van Hattem Eerste Kamer
A.J.M. van Kesteren Eerste Kamer
I.A. Bezaan Eerste Kamer
GroenLinks Nevin Özütok Tweede Kamer
G.V.M. Veldhoen Eerste Kamer
Partij Plaatsvervangers Parlement
VVD A. Bosman Tweede Kamer
C.N.A. Nijkerken-de Haan Tweede Kamer
CDA H.P.M. Knapen Eerste Kamer
M.G.H.C. Oomen-Ruijten Eerste Kamer
M. Amhaouch Tweede Kamer
ChristenUnie S.J.F. van der Graaf Tweede Kamer
SP A.A.G.M. van Raak Tweede Kamer
F.W. Futselaar Tweede Kamer
PvdA F.J.M. Crone Eerste Kamer
50PLUS Martin van Rooijen Eerste Kamer
SGP Diederik van Dijk Eerste Kamer

30.09.2019