Nederlandse delegatie

Partij Leden Parlement
VVD Reina de Bruijn-Wezeman Eerste Kamer
Remco Dijkstra Tweede Kamer
Jan Middendorp Tweede Kamer
Anne Mulder Tweede Kamer
Mart van de Ven Eerste Kamer
CDA Joba van den Berg-Jansen Tweede Kamer
Martijn van Helvert Tweede Kamer
Erik Ronnes Tweede Kamer
PVV Kees Kok Eerste Kamer
Alexander van Hattem Eerste Kamer
Ton van Kesteren Eerste Kamer
D66 Hans Engels Eerste Kamer
Rens Raemakers Tweede Kamer
Jessica van Eijs Tweede Kamer
SP Hans-Martin Don Eerste Kamer
Frank Köhler Eerste Kamer
GroenLinks Frits Lintmeijer Eerste Kamer
Nevin Özütok Tweede Kamer
PvdA Lilianne Ploumen Tweede Kamer
André Postema Eerste Kamer
ChristenUnie Peter Ester Eerste Kamer

 

Partij Plaatsvervangers Parlement
VVD Bas van ‘t Wout Tweede Kamer
Nijkerken-de Haan Tweede Kamer
CDA Mustafa Amhaouch Tweede Kamer
Ben Knapen Eerste Kamer
Ria Oomen-Ruijten Eerste Kamer
Sophie van Bijsterveld Eerste Kamer
D66 Thom de Graaf Eerste Kamer
Rob Jetten Tweede Kamer
GroenLinks Isabelle Diks Tweede Kamer
Liesbeth Van Tongeren Tweede Kamer
PvdA Wouter Van Zandbrink Eerste Kamer
PvdD Marianne Thieme Tweede Kamer
50PLUS Martin van Rooijen Tweede Kamer
SGP Diederik van Dijk Eerste Kamer

16.05.2018

Top