Nederlandse delegatie

Partij Leden Parlement
VVD Pim van Ballekom Eerste Kamer
Roel Wever Eerste Kamer
Anne Mulder Tweede Kamer
Jan Middendorp Tweede Kamer
Thierry Aartsen Tweede Kamer
D66 Jessica van Eijs Tweede Kamer
Rens Raemakers Tweede Kamer
Carla Moonen Eerste Kamer
CDA Martijn van Helvert Tweede Kamer
Erik Ronnes Tweede Kamer
Ton Rombouts Eerste Kamer
ChristenUnie Peter Ester Eerste Kamer
SP Rik Janssen Eerste Kamer
Arda Gerkens Eerste Kamer
PvdA Jopie Nooren Eerste Kamer
PVV Alexander van Hattem Eerste Kamer
Ton van Kesteren Eerste Kamer
Ilse Bezaan Eerste Kamer
GroenLinks Nevin Özütok Tweede Kamer
Gala Veldhoen Eerste Kamer
FvD Bob van Pareren Eerste Kamer
Partij Plaatsvervangers Parlement
VVD André Bosman Tweede Kamer
Chantal Nijkerken-de Haan Tweede Kamer
CDA Ben Knapen Eerste Kamer
Ria Oomen-Ruijten Eerste Kamer
Mustafa Amhaouch Tweede Kamer
ChristenUnie Stieneke van der Graaf Tweede Kamer
SP Ronald van Raak Tweede Kamer
Frank Futselaar Tweede Kamer
PvdA Ferd Crone Eerste Kamer
50PLUS Martin van Rooijen Eerste Kamer
SGP Diederik van Dijk Eerste Kamer
FvD Toine Beukering Eerste Kamer

19.12.2019