Benelux Parlement

Op 10 en 11 december 2021 hield het Benelux parlement een plenaire zitting te Brussel. Klik hier voor het programma… Op de eerste dag stond een themadebat over het economisch herstel na de coronacrisis op de agenda. In het deel …

Plenaire zitting over economische relance Read More »

Op 10 en 11 december 2021 komt het Benelux parlement weer samen in plenaire zitting in Brussel. Het volledige programma: Klik hier! Het centrale thema van deze vergadering is het economische herstel na de coronacrisis. Het eerste deel van dit …

Economisch herstel: plenaire zitting op 10 en 11 december 2021 Read More »

Op 26 november 2021 organiseerde het Beneluxparlement een commissiedag. De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport besprak haar voorstel van aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Het voorstel werd goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van december 2021. …

Prioriteiten voor 2022, studentenmobiliteit, digitale Benelux en Jaarplan 2022 Benelux Unie Read More »

Op 22 november 2021 heeft het Permanent Comité van het Benelux Parlement een werklunch georganiseerd met de ombudsmannen en -vrouwen van de drie landen. Deze ontmoeting is een jaarlijkse traditie waarbij de ombudsmannen – en vrouwen de mogelijkheid hebben om …

Ontmoeting ombudsmannen -en vrouwen Read More »

Op 19 november 2021 gingen de commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat op werkbezoek naar de Haven van Oostende. Bij aanvang van het werkbezoek werden de leden in het Havenhuis ontvangen door de heer Dirk Declerck, …

Werkbezoek Haven van Oostende Read More »

De 73ste zitting van de Nordic Council ging door in Copenhagen van 1 tot 4 november 2021. Het Benelux-parlement werd vertegenwoordigd door haar ondervoorzitter dhr. Peter Ester, dhr.  Jef Van den Bergh voorzitter van de christelijke fractie en mevr. Christine …

Deelname aan de Nordic Council 1-4 november 2021 Read More »

Op 29 oktober hield het Benelux parlement een goed gevulde commissiedag. De commissies Buitenlandse zaken en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat kwamen samen over het thema klimaat. De aanbevelingen uit het Benelux Youth Forum 2021 werden voorgesteld en zullen worden …

Klimaataanbevelingen, geweld tegen vrouwen in de digitale wereld en frauduleuze interimkantoren Read More »

Tijdens het Benelux Youth Forum 2021, dat plaatsvond op 21 en 22 oktober 2021,  kwamen meer dan 50 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Brussel samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het klimaat. Met deze aanbevelingen willen de jongeren …

Benelux Youth Forum 2021 – 21 en 22 oktober 2021 – Brussel Read More »

Op 15 oktober 2021 heeft het Benelux parlement een conferentie georganiseerd in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap onder voorzitterschap van mevrouw Patricia Creutz.  De conferentie was gewijd aan het thema desinformatie en fake news. Tijdens deze conferentie konden de …

Conferentie desinformatie en fake news Read More »

Op 15 oktober 2021 organiseert het Benelux parlement een conferentie over Fake News en desinformatie in Eupen. Tijdens de conferentie zullen verschillende experten het woord nemen over volgende thema’s: De verantwoordelijkheid van de platformen De rol van de klassieke media …

Benelux Parlement: Conferentie desinformatie en fake news Read More »