Benelux Parlement

Op 25 februari 2020 trapte Nederlands Buitenlandminister Stef Blok het Nederlands Voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie af in Brussel. Dit gebeurde in aanwezigheid van de ondervoorzitters van het Benelux Parlement, mevrouw Patricia Creutz-Vilvoye en de …

Voorstelling van het Nederlands voorzitterschap van Benelux voor 2020 Read More »

Op maandag 17 januari 2020 was een delegatie van het Benelux Parlement op werkbezoek bij voetbalclub Borussia Dortmund. In het kader van de voorbereiding van het themadebat over voetbalveiligheid en racisme in het voetbal van de plenaire zitting van 13 …

“Best practices” in Borussia Dortmund Read More »

Op vrijdag 14 februari 2020 bracht een delegatie van de Benelux Assemblee een werkbezoek aan de voetbalclub Lille OSC. Leden van de delegatie hadden een diepgaande gedachtewisseling met de clubverantwoordelijken inzake beveiliging en de strijd tegen hooliganisme. Ook een vertegenwoordiger …

Benelux Assemblee onderzoekt het beleid inzake veiligheid van Lille OSC. Read More »

De Commissie Justitie en Veiligheid brengt samen met de Contactgroepen Nordrhein-Westphalen en Eurométropole Lille-Kortrijk-Doornik een werkbezoek aan twee belangrijke voetbalsteden in de regio. Deze bezoeken vinden plaats In het kader van de voorbereidingen voor het themadebat van 13-14 maart tijdens …

De Benelux Assemblee start met de voorbereidingen voor een debat rond voetbalveiligheid en de aanpak van racisme in het voetbal Read More »

Verschillende commissies van het Beneluxparlement zijn samengekomen op 7 februari 2020. In de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport werd de problematiek van de frauduleuze uitzendkantoren opnieuw besproken en werd er eveneens beslist om het thema studentenmobiliteit te bekijken. …

6 Commissies hebben vergaderd op 7 februari 2020 Read More »

Op 4 februari 2020 ontving mevrouw Patricia Creutz, ondervoorzitster van het Benelux Parlement, de Duitse ambassadeur in België dhr. Martin Kotthaus. Ze lichtte de werking van het Benelux Parlement en de komende activiteiten toe. Daarnaast werd het toekomstige bezoek van …

Ambassadeur van Duitsland op bezoek Read More »

Op vrijdag 24 januari 2020 organiseerden de contactgroepen Noordrijn-Westfalen en Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de Commissie Justitie en Veiligheid van het Benelux Parlement een gezamenlijke vergadering met het oog op de voorbereiding van het themadebat van de plenaire zitting van maart …

Veiligheid en racisme in het voetbal Read More »

Op vrijdag 10 januari 2020 heeft de Commissie voor Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport haar prioriteiten voor de komende maanden vastgelegd. Er kon een ambitieus en goedgevuld programma worden voorgelegd. Een eerste initiatief heeft betrekking op de problematiek van …

De Commissie voor Sociale Zaken benoemt haar prioriteiten voor de komende maanden. Read More »

Op 11 december 2019 ontving mevrouw Patricia Creutz als voorzitter van de contactgroep Noordrijn-Westfalen een delegatie van de Landtag van de Duitse deelstaat. De delegatie werd geleid door de heer Marcus Optendrenk. Deze ontmoeting vond plaats in het kader van …

Ontvangst van de Landtag van Noordrijn-Westfalen Read More »

Op 6 en 7 december 2019 vond in Luxemburg de plenaire zitting plaats van het Benelux Parlement. Programma Digitale voorloper in Europa Centraal thema van deze zitting was de Benelux als digitale voorloper in Europa. Verschillende experten kregen het woord om …

Plenaire zitting 6 en 7 december 2019 Read More »