Benelux Top in Rotterdam

Op 29 november 2023 organiseerde minister-president Rutte zijn collega’s minister-president Frieden van Luxemburg en Eerste Minister De Croo van België voor de Benelux Top. Minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen sloot later ook aan bij de bijeenkomst.

De premiers hebben elkaar ontmoet voor aanvang van de top voor een informeel gesprek bij het Havenbedrijf Rotterdam. De Benelux Top werd aansluitend gehouden in het Wereldmuseum in Rotterdam. Het was de 10e keer dat de top werd gehouden, ditmaal onder voorzitterschap van Nederland.

In het Wereldmuseum spraken minister-president Rutte, minister-president Frieden en Eerste Minister De Croo onder andere over de politieke en regionale samenwerking tussen de Benelux-landen. Hierna sloot minister-president Wüst van Noordrijn-Westfalen aan voor een werksessie waar onder meer werd gesproken over actuele geopolitieke onderwerpen, migratie, klimaat en de Europese Unie. Aansluitend volgde een werksessie met de vier premiers en het college van secretarissen-generaal van de Benelux Unie over grensoverschrijdende samenwerking op onder andere veiligheid en justitie, watermanagement en energie.

Tijdens de top werd de gezamenlijke Benelux-verklaring getekend waar teruggekeken wordt op de behaalde resultaten en vooruitgekeken op de samenwerking in 2024. De top werd afgesloten met een informeel diner, waarop ook het Bureau van het Benelux parlement was uitgenodigd. De voorzitter, de heer van Ballekom, kreeg aldus de gelegenheid de werkzaamheden van het Benelux parlement in 2023 toe te lichten, alsook de jaarprogramma’s van de commissies voor 2024. Er volgde een mooie gedachtewisseling waarbij vooral punten als samenwerking inzake defensie, veiligheid en energietransitie, ook met de naburige regio’s zoals Nordrhein-Westfalen en Hauts de France, aan bod kwamen.