Benelux Parlement

De Commissies van het Benelux parlement zijn op 12 mei 2023 samengekomen. De commissie voor Justitie en Veiligheid heeft in het kader van het thema “Cybercriminaliteit – Geweld tegen vrouwen in de digitale wereld” een hoorzitting gehouden met mevrouw Serap …

Geweld tegen vrouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en personen met een handicap Read More »

Het Benelux parlement kwam op 21 april 2023 samen voor een commissiedag in Brussel. De Commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde een hoorzitting rond het thema “Het beleid inzake belastingen op brandstoffen in het licht van de evolutie van het wagenpark”. …

Belastingen op brandstoffen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en migratiestromen Read More »

Op 14 en 15 maart 2023 woonde ondervoorzitster Patricia Creutz de zitting van de Nordic Council bij met als hoofdthema “Nordic energy supply in a time of uncertainty”. In de toespraken van beleidspersonen, het panel van experten, het debat met …

Zitting van de Nordic Coucil “Nordic energy supply in a time of uncertainty” Read More »

Op 17 en 18 maart 2023 heeft het Benelux parlement haar plenaire zitting gehouden in de Eerste Kamer in Den Haag. Klik hier voor het programma… Tijdens de eerste dag van de plenaire zitting werd het themadebat georganiseerd. Het thema …

Hoogtepunten van de plenaire zitting van 17 en 18 maart 2023 Read More »

Het Benelux parlement houdt zijn traditionele lentezitting op 17 en 18 maart 2023 in de Eerste Kamer in Den Haag. De werkzaamheden worden gestreamd via www.eerstekamer.nl Het centrale thema van deze zitting is de spoorwegagenda voor reizigersvervoer in de Benelux. …

Plenaire zitting van 17 en 18 maart 2022 Read More »

Op 3 maart 2023 vonden twee commissievergaderingen plaats in Brussel. De Commissie Economie, Landbouw en Energie besprak de prioriteiten van de Commissie voor het landbouwbeleid. De Commissie Buitenlandse Zaken organiseerde een hoorzitting in het thema van de “Migratiestromen binnen de …

Landbouw, migratiestromen en Oekraïne Read More »

Op 9 februari 2023 vond de traditionele ontmoeting plaats tussen het Bureau van het Beneluxparlement en de voorzitter van het Comité van Ministers, de heer Hoekstra. Tijdens deze ontmoeting werden prioriteiten uitgewisseld en de minister onderstreepte het belang van de …

Onmoeting met Wopke Hoekstra, Nederlands Minister van Buitenlandse Zaken Read More »

Op 3 februari 2023 hield het Benelux parlement een commissiedag in Brussel waarbij drie commissies vergaderden. De Commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en Klimaat wijdde haar vergadering aan de bespreking van een voorstel van aanbeveling over overstromingen en waterbeheer. De Commissie …

Overstromingen, treinen en migratie Read More »

Het Benelux parlement heeft haar eerste commissiedag van het jaar 2023 gehouden in Brussel op 20 januari 2023. Tijdens deze commissiedag hebben de verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit een hoorzitting georganiseerd over grensoverschrijdend …

Telewerk en fake news om het jaar te beginnen Read More »

Zondag 11 december 2022 is de heer  Peter Ester, Eerste Kamerlid en ondervoorzitter van het Beneluxparlement  op 69-jarige leeftijd overleden.  Peter Ester was een inhoudelijke scherpe man en toonde een enorme inzet voor het Beneluxparlement. We zullen hem missen, als …

Overlijden ondervoorzitter Peter Ester Read More »