Benelux-paviljoen op Klimaatconferentie in Katowice

Klimaatrapporteur van de Tweede Kamer Agnes Mulder pleit voor een gezamenlijk Benelux-paviljoen op de VN-Klimaatconferentie in Katowice van 3 tot 14 december 2018. Zowat alle leden van de commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en Klimaat konden zich hierin vinden (26 oktober

Sterke resoluties van 1ste Benelux-jongerenparlement

Het 1ste Benelux-jongerenparlement nam op 3 oktober 2018 resoluties aan over regionale samenwerking en Europese integratie, klimaat, seksuele intimidatie en vervuiling door plastic. In dezelfde samenstelling als het Benelux-parlement (21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 Luxemburgers) hebben 49 jongeren hierover

Eerste Benelux-jongerenparlement van start

Het officiële startschot van het eerste Benelux-jongerenparlement werd op 3 oktober 2018 in het halfrond van de Belgische Kamer gegeven door Didier Reynders (Belgisch minister van Buitenlandse zaken), André Postema (voorzitter van het Benelux-parlement) en Tom Suelmann en Marie Frostin

Hoorzittingen op de commissiedag van 28 september 2018

Martin Unfried (ITEM): gegevensuitwisseling over de grenseffecten van belastingherzieningen Peter Verkoulen (ITEM): digitale Benelux Isabelle Schroeder (Luxemburg): geweld tegen vrouwen

Eerste Benelux Forum van Europees Jongerenparlement

Op het Eerste Benelux Forum van het European Youth Parliament (Brussel, 2-3 oktober 2018) worden de klimaatdoelstellingen, het geweld tegen vrouwen, de regionale samenwerking en de circulaire economie behandeld. De workshops vinden plaats bij de Benelux-unie, de plenumvergadering in de

Press book 16.04.2018 – 29.06.2018

Klik hier om het Press Book te downloaden

Benelux Awards en Prijzen uitgereikt

Dit jaar kregen Karl-Heinz Lambertz en Roger Negri Benelux Awards voor hun politieke inzet voor de Benelux-samenwerking. De Duitstalige Belg Lambertz is voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s. Negri is lid van de Luxemburgse Chambre des Députés. De

Bevordering van vrachtvervoer per spoor

Hoewel het wel degelijk zijn plaats verdient in de multimodale keten, blijft het vrachtvervoer per spoor tussen de Benelux-landen onderbenut: amper 4,1% van het vrachtvervoer in de Benelux gebeurt via het spoor. Voor de versoepeling van het vrachtvervoer per spoor

Samenwerken maakt weesgeneesmiddelen beterkoop

België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland werken in het platform www.beneluxa.org samen om nieuwe weesgeneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Een weesgeneesmiddel dient voor een ernstige en zeldzame aandoening, een ziekte die minder dan 5 op

Benelux Data Warehouse voor zelfrijdende auto’s

Voor zelfrijdende auto’s is de uitbouw van 5G-verbindingen noodzakelijk. Het Benelux-parlement wil ook stabiele connecties aan de grenzen, de harmonisering van de verkeerswetgeving én een Benelux Data Warehouse waarin alle gegevens uit de zwarte dozen van zelfrijdende auto’s in real

Top