Benelux Parlement

Op 26 november 2021 organiseerde het Beneluxparlement een commissiedag. De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport besprak haar voorstel van aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Het voorstel werd goedgekeurd en zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van december 2021. …

Prioriteiten voor 2022, studentenmobiliteit, digitale Benelux en Jaarplan 2022 Benelux Unie Read More »

Op 22 november 2021 heeft het Permanent Comité van het Benelux Parlement een werklunch georganiseerd met de ombudsmannen en -vrouwen van de drie landen. Deze ontmoeting is een jaarlijkse traditie waarbij de ombudsmannen – en vrouwen de mogelijkheid hebben om …

Ontmoeting ombudsmannen -en vrouwen Read More »

Op 19 november 2021 gingen de commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat op werkbezoek naar de Haven van Oostende. Bij aanvang van het werkbezoek werden de leden in het Havenhuis ontvangen door de heer Dirk Declerck, …

Werkbezoek Haven van Oostende Read More »

De 73ste zitting van de Nordic Council ging door in Copenhagen van 1 tot 4 november 2021. Het Benelux-parlement werd vertegenwoordigd door haar ondervoorzitter dhr. Peter Ester, dhr.  Jef Van den Bergh voorzitter van de christelijke fractie en mevr. Christine …

Deelname aan de Nordic Council 1-4 november 2021 Read More »

Op 29 oktober hield het Benelux parlement een goed gevulde commissiedag. De commissies Buitenlandse zaken en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat kwamen samen over het thema klimaat. De aanbevelingen uit het Benelux Youth Forum 2021 werden voorgesteld en zullen worden …

Klimaataanbevelingen, geweld tegen vrouwen in de digitale wereld en frauduleuze interimkantoren Read More »

Tijdens het Benelux Youth Forum 2021, dat plaatsvond op 21 en 22 oktober 2021,  kwamen meer dan 50 jongeren uit België, Nederland en Luxemburg in Brussel samen om beleidsaanbevelingen te formuleren over het klimaat. Met deze aanbevelingen willen de jongeren …

Benelux Youth Forum 2021 – 21 en 22 oktober 2021 – Brussel Read More »

Op 15 oktober 2021 heeft het Benelux parlement een conferentie georganiseerd in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap onder voorzitterschap van mevrouw Patricia Creutz.  De conferentie was gewijd aan het thema desinformatie en fake news. Tijdens deze conferentie konden de …

Conferentie desinformatie en fake news Read More »

Op 15 oktober 2021 organiseert het Benelux parlement een conferentie over Fake News en desinformatie in Eupen. Tijdens de conferentie zullen verschillende experten het woord nemen over volgende thema’s: De verantwoordelijkheid van de platformen De rol van de klassieke media …

Benelux Parlement: Conferentie desinformatie en fake news Read More »

Op 7 oktober 2021 nam de voorzitster van het Benelux parlement, mevrouw Patricia Creutz, deel aan een symposium “The North Sea Energy Issue and Connecting Hydrogen Valleys”. Tijdens dat symposium nemen verschillende experten het woord in het debat over de …

Deelname symposium Noordzee en energie Read More »

Op vrijdag 1 oktober 2021 hebben Voorzitster Patricia Creutz en Ondervoorzitter Gusty Graas in het Sofitel in Luxemburg de Benelux Awards en de Benelux Prijzen uitgereikt. De Benelux-award wordt uitgereikt door het Beneluxparlement, aan politici die zich op uitzonderlijke wijze …

Uitreiking van de Benelux-Awards en Benelux-Prijzen te Luxemburg Read More »