Benelux Parlement

Op 14 juni 2024 organiseert het Benelux Parlement een plenaire zitting in Den Haag met als centraal thema de veiligheid in de havens. Programma Het thema zal worden ingeleid met uiteenzettingen over het nationaal beleid in elk land door: staatssecretaris …

Plenaire zitting – Veiligheid van de havens Read More »

Ondervoorzitsters mevrouw Creutz en mevrouw Closener hebben samen met mevrouw Agostino, voorzitster van de commissie Economie, Energie en Landbouw het Benelux parlement vertegenwoordigd op de conferentie van de Baltic Assembly  “Energy future of the Baltic States: addressing regional challenges together”, …

Conferentie van de Baltic Assembly “Energy future of the Baltic States: addressing regional challenges together” Read More »

Op 24 mei 2024 was er weer een commissiedag van het Benelux parlement gepland  in Brussel. De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft tijdens deze vergadering twee voorstellen van aanbeveling goedgekeurd: een voorstel over het fietsbeleid en een voorstel over de …

Fietsbeleid, spoorwegagenda, toekomst van de landbouw, veiligheid in de havens en EU-handelsbeleid Read More »

Het was weer commissiedag in Brussel deze 26 april 2024. In de Commissie Financiën en Mobiliteit werden twee voorstellen van aanbeveling besproken. Deze voorstellen over “het fietsbeleid” en “de spoorwegagenda van de Benelux” zullen in een volgende commissievergadering ter stemming …

Fietsbeleid, spoorwegagenda, veiligheid in de havens en toekomst van de landbouw Read More »

Het belang van gezamenlijke Noordse infrastructuur, standaardisatie van militaire uitrusting, de bereidheid van jongeren om hun land te verdedigen en manieren om te reageren op hybride bedreigingen waren enkele van de onderwerpen die het meest werden besproken tijdens het themadebat …

Theme Session Nordic Council, Tórshavn, 8 en 9 april 2024 Read More »

Op 29 maart 2024 vergaderden verschillende commissies van het Benelux parlement. De Verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs & Financiën en Mobiliteit wijdde haar vergadering aan het thema Grensoverschrijdend telewerk in de Benelux en had daarvoor mevrouw Alfonsine Camiolo, Jurist …

Telewerk en EU-handelsbeleid Read More »

Op 15 en 16 maart 2024 werd in het Provinciehuis in Zwolle de plenaire zitting van het Benelux parlement gehouden. Het centrale thema van deze zitting was de toekomst van de landbouw. Programma… De plenaire zitting ging van start met …

Plenaire zitting van 15 en 16 maart 2024 Read More »

Op 15 en 16 maart 2024 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Zwolle. Op de agenda staan een thematisch debat over de toekomst van de landbouw.  Programma… Het themadebat zal starten met videoboodschappen van verschillende bevoegde …

De toekomst van de landbouw Read More »

Op vrijdag 8 maart 2024 vond in Vilnius een vergadering plaats van het Education, Science and Culture Committee & het Health, Welfare and Family Committee van de Baltische assemblee. Vertegenwoordigers van het Benelux Parlement, de Baltic Assembly en de Noordse …

Baltische assemblee: wederzijdse erkenning van diploma’s Read More »

Het Benelux parlement heeft op 9 februari 2024 een commissiedag georganiseerd in Brussel. De verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit hebben in het kader van de werkzaamheden rond ‘Grensoverschrijdend telewerk in de Benelux’ een …

Grensoverschrijdend telewerk, personen met een handicap, toekomst van de landbouw, drugscriminaliteit en EU-handelsbeleid Read More »