Plenaire vergadering

Op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 2019 is de volgende plenaire vergadering.  Klik hier om het programma te raadplegen…

Nordic Council

De Nordic Council vergaderde in Kopenhagen op 9 april 2019 over de gelijkheid van vrouw en man als voorwaarde voor democratie. Op de foto van l. naar r.: Christine Bogaert (secretaris-generaal), Nevin Özütok (voorzitter van de commissie Justitie en Veiligheid), Maya Detiège (voorzitter van

Politiesamenwerking tussen Benelux en Noordrijn-Westfalen

Op de Beneleux-top van 2 paril 2019 ondertekenden de eerste ministers en minister-presidenten van Noordrijn-Westfalen en van de Benelux een nieuwe verklaring, waarin onder meer de oprichting van een gemeenschappelijke politie-interventiegroep wordt vooropgesteld. Op de foto van l. naar r.:

Opnames plenaire vergaderingen

De opnames van de plenaire vergaderingen van 22 maart en 23 maart 2019 kan u hier bekijken: Vergadering van vrijdag 22 maart 2019 om 14u30 Vergadering van zaterdag 23 maart 2019 om 10u00

Waterstofeconomie

De aanbeveling over de waterstofeconomie wordt unaniem aangenomen door de plenumvergadering op 22-23 maart 2019. Hierin wordt gepleit voor een samenhangende wetgeving en projecten op Benelux-niveau, de ondersteuning van onderzoek naar de productie van groene waterstof en de opslag van

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en openbaar vervoer

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, terwijl er een ‘mismatch’ is tussen vraag en aanbod. Arbeidsmobiliteit wordt dan een deel van het antwoord, maar ligt nog veel te laag. Wat kunnen we daaraan doen, vroeg het Benelux-parlement zich af

Hoogtepunten van het Nederlands voorzitterschap 2017-2018

Hoogtepunten van het Nederlands voorzitterschap 2017-2018: Klik hier!

Plenaire vergadering

Op vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019 is de volgende plenaire vergadering.  Klik hier om het programma te raadplegen…

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Op vrijdag 22 maart 2019 wordt vanaf 14u30 een themadebat gehouden over het juridische kader van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Onder meer de Luxemburgse ombudspersoon Claudia Monti zal de meest voorkomende klachten van de grensarbeider oplijsten. Vanaf 2020 wordt het openbaar

Arbeidsmobiliteit

Als onderzoeker arbeidsrecht en sociaal beleid aan de universiteit in Tilburg deelde dr. Jan Cremers in de commissievergadering van 1 maart 2019 zijn inzichten over de arbeidsmobiliteit in de Benelux. Hij legde de vinger op schijnconstructies, misleidend bankroet, de handel

Top