Press book Februari 2018

Klik hier om het press book te downloaden.

Energie in het Balticum

Energiebevoorrading stond centraal op de commissievergadering van de Baltische assemblee op 9 februari 2018 in Vilnius: het pakket maatregelen van de Europese Commissie ‘Clean Energy for all Europeans’, de hernieuwbare energie en de resultaten van eerdere aanbevelingen over aansluiting op

Erkenning van beroepskwalificaties

Na de automatische wederzijdse generieke niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs werd in Eupen een conferentie georganiseerd over de erkenning van beroepskwalificaties. In een ontwerp van aanbeveling wordt op korte termijn gepleit voor de uitbreiding van het pilootproject ‘automechatroniker’ naar een

Betere samenwerking met Ministercomité in 2018

Met de Belgische minister voor Buitenlandse zaken Didier Reynders werd op 5 februari 2018 de samenwerking met het Benelux-parlement gestroomlijnd. België zit in 2018 namelijk het Ministercomité van de Benelux voor. André Postema, voorzitter van het Benelux-parlement, toonde aan dat

Press book januari 2018

Klik hier om het press book te downloaden.

Commissiedag op vrijdag 9 februari 2018

Brexit – Grensoverschrijdende gevolgen van belastinghervormingen – Circulaire economie – Weesgeneesmiddelen – Beroepskwalificaties. Klik hier voor het programma.

Gevolgen van de Brexit

Hoorzitting met Sascha Bremer (Luxembourg for Finance), Mark Dijk (haven Rotterdam), Yves Adriaensen (haven Antwerpen) en Joachim Coens (haven Zeebrugge) Vrijdag 9 februari 2018 om 12u in zaal K van de Belgische Senaat

Goederenvervoer

Tijdens de hoorzitting op 26 januari 2018 met Infrabel (Emmanuel Thiry en Michel Geubelle), ProRail (Justus Hartkamp en Erik-Jan Koning) en CFL (Henri Werdel, Daniel Thull en Anne Backes) bleek eens te meer dat hun investeringen worden bepaald door de

Digitalisering en duurzaamheid in 2018

Dit waren de kernwoorden bij de officiële start van het Belgische voorzitterschap van de Benelux. Deze vond op 22 januari 2018 plaats in het Brusselse Paleis der Academiën in aanwezigheid van de ministers van Buitenlandse zaken Halbe Zijlstra (Nl), Didier

6 maanden in 1 oogopslag

Benelux, één binnenland voor treinreizigers. Weg met fossiele brandstoffen. Overbruggingsuitkering voor grensarbeiders. Fipronil-crisis. 6 maanden werking van het Benelux-parlement in 1 oogopslag.

Top