Commissievergaderingen

Op vrijdag 2 juni 2017 komen de verschillende commissies opnieuw samen. Klik hier voor de agenda!

Geplaatst in Nieuws

Een delegatie van het Beneluxparlement woont de toespraak bij van de heer M. Šefčovič

Op 4 mei 2017 heeft het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden de heer M. Šefčovič, Ondervoorzitter van de Europese Commissie belast met de Energie-unie, uitgenodigd. In de plenaire zaal van de Belgische Senaat gaf de eurocommissaris een voorstelling van

Geplaatst in Nieuws

Beneluxparlement debatteert over grensoverschrijdende zorg

Aan het begin van de plenaire vergadering van de Interparlementaire Benelux Assemblee vrijdag 24 maart in de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag werd stilgestaan bij de aanslag enkele dagen eerder voor het Britse parlement. Het Nederlandse

Geplaatst in Nieuws

Openingstoespraak door de heer André Postema, voorzitter van het Beneluxparlement

Benelux aan kop in Europa van verschillende snelheden Geachte collega’s, beste vrienden van het Beneluxparlement, Begin maart dit jaar presenteerde de Europese Commissie een witboek over de toekomst van de Europese Unie. Hierin worden vijf toekomstscenario’s geschetst, variërende van “doormodderen”

Geplaatst in Nieuws

Betere Benelux-samenwerking in strijd tegen malafide hondenhandel

In het Benelux-parlement werd dit weekend een aanbeveling gestemd over de strijd tegen de malafide handel in honden. Daarin worden de betrokken ministers van de Benelux-landen aangespoord om de samenwerking en de onderlinge informatieuitwisseling te versterken. “Een grensoverschrijdende aanpak is

Geplaatst in Nieuws

Programma plenaire zitting 24 en 25 maart

Het programma van de volgende plenaire zitting op 24 en 25 maart 2017 in Den Haag kan u hier downloaden.

Geplaatst in Nieuws

Commissiedag op 10 maart 2017

Bespreking van het nieuwe voorstel van aanbeveling over samenwerking op het vlak van controle van het luchtvaartverkeer Vlaams gewestelijk havencommissaris Jan Blomme over het Vlaamse havenbeleid

Geplaatst in Nieuws

Internationale samenwerking bij grensoverschrijdende enquêtes

Zoek internationale samenwerking op bij enquêtes met grensoverschrijdend karakter. Dit advies kreeg de Tweede Kamer van de evaluatiecommissie op parlementaire enquêtes. Daarbij kan ook worden bezien in hoeverre transnationale parlementen, zoals het Europees Parlement of het Beneluxparlement, hierin betrokken kunnen

Geplaatst in Nieuws

Benelux-paviljoen

Misschien hoort een gemeenschappelijk Benelux-paviljoen wel thuis op kleinere internationale tentoonstellingen, zoals die over tuinbouw in Bejing in 2019. “Op de veel grotere Wereldtentoonstellingen willen landen zichzelf profileren”, stelde Leo Delcroix, gewezen Belgisch commissaris-generaal voor Shanghai en Milaan, op de

Geplaatst in Nieuws

Werkbezoek bij B Logistics

Het geprivatiseerde transportbedrijf B Logistics (www.sncblogistics.be) wil de ‘modal shift’ realiseren met oog voor milieu en werkgelegenheid. Het Beneluxparlement bezoekt dit Antwerpse bedrijf op 20 februari 2017.

Geplaatst in Nieuws