Drugscriminaliteit, online geweld tegen vrouwen en prioriteiten voor 2024

Het Benelux parlement kwam op 17 november samen in Brussel voor een commissiedag.

De Commissie Justitie zette haar werkzaamheden rond grensoverschrijdende drugscriminaliteit verder en nodigde daarvoor de heer Tony Verachtert, eerste hoofdcommissaris – directie Internationale politiesamenwerking (B) en Liaison Officer uit voor een uiteenzetting over dit thema.

De Commissie keurde eveneens een voorstel van aanbeveling goed over cybercriminaliteit en geweld tegen vrouwen in de digitale wereld. Dit voorstel van aanbeveling zal worden voorgelegd tijdens de plenaire zitting van 1 en 2 december 2023 in Middelburg.

Daarnaast besprak de commissie ook de prioriteiten die de leden graag wensen te agenderen in 2024. Dit was eveneens het geval voor de Commissies Grensoverschrijdende samenwerking en Buitenlandse Zaken die eveneens vergaderden. De verschillende commissies zullen de definitieve lijst met prioriteiten vastleggen eens de prioriteiten van de Benelux Unie voor 2024 gekend zijn.