75e zitting van de Noordse Raad in Oslo

Van 31 oktober tot 2 november 2023 vond de 75e zitting van de Noordse Raad plaats in Oslo, Noorwegen. Het Beneluxparlement werd er vertegenwoordigd door ondervoorzitster Patricia Creutz en door de heer Jan Klink, voorzitter van de liberale fractie.

Het hoofdthema van de zitting was een veilige, groene en jonge Noordse regio. De parlementariërs en regeringsvertegenwoordigers bespraken er verschillende onderwerpen zoals de Noordse landen in de NAVO, hoe de groene overgang te versnellen en de participatie van jongeren in de democratie.

De heer Klink, voorzitter van de liberale fractie van het Benelux parlement, onderstreepte in zijn toespraak de succesvolle interparlementaire samenwerking met de Noordse Raad. Aangezien de prioriteiten van beide assemblees gelijklopend zijn, kunnen we heel wat van elkaar leren.

Het hoeft geen betoog dat veiligheid en defensiesamenwerking ook in het Benelux parlement hoog op de agenda staan; ook het beveiligen van de kritieke infrastructuur in de Noordzee zal volgend jaar het thema vormen van een debat. De heer Klink herinnerde er ook dat het Benelux parlement eveneens bezig is met klimaatadaptatie en energietransitie. De Benelux-landen zullen de doelen van de energietransitie niet alleen kunnen bereiken. We moeten de samenwerking en de uitwisseling van beste praktijken met onze Scandinavische en Baltische partners voortzetten.

Geïnspireerd door de traditie die bestaat in de Noordse Jeugdraad, organiseert het Benelux parlement sinds 2018 een bijeenkomst met het Benelux Jeugdparlement. Dit jaar debatteerden we op vrijdag 29 september 2023 in Den Haag over “fietsbeleid en -strategie”, “e-health” en “het ondersteunen van de deelname van mensen met een handicap aan het maatschappelijk leven”.  De resoluties van het Jeugdparlement zullen verder worden bestudeerd door het Benelux parlement en daarna worden gericht aan het Comité van Ministers. Aldus bedankte de heer Klink de Noordse Raad oprecht voor het exporteren van dit inspirerende model van jongerenparticipatie naar de Benelux.