42e zitting van de Baltische Assemblee

Op 23 en 24 november 2023 kwamen de vertegenwoordigers en voorzitters van de Baltische parlementen en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische staten bijeen in Tallinn voor de 42e zitting van de Baltische Assemblee en de Baltische Raad.

Het Benelux parlement werd vertegenwoordigd door ondervoorzitster Patricia Creutz en Wouter De Vriendt, voorzitter van de SGD-fractie (groenen en socialisten).

Op de agenda stonden de verwezenlijkingen van het Estse voorzitterschap in 2023, met als motto “security, support en sustainability”. Net als in de Beneluxlanden bestaat de sterke wil om een veerkrachtige, veilige, betrouwbare en duurzame regio te behouden en verder uit te bouwen.

Daarnaast werd er ook gesproken over de gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne voor de economie en over een effectieve civiele bescherming. De Baltische staten bundelen hun krachten voor een regio die beter bestand is tegen druk van de economie en de energiemarkt. De Russische invasie in Oekraïne blijft een verwoestende economische en sociale impact hebben en de geopolitieke onzekerheid blijft groot. Ook thema’s als de samenwerking tussen nood- en hulpdiensten en de  veiligheid van de energie- infrastructuur kwamen hierbij aan bod.

Tijdens zijn toespraak kon de heer De Vriendt erop wijzen dat niet alleen de Baltische staten hun krachten moeten bundelen om te komen tot een regio die beter bestand is tegen de druk van de economische en energiemarkt. Ook de landen van de Benelux moeten dat doen. De handel tussen de Benelux en Russische bedrijven en de handel in Russische brandstof levert het Kremlin immers belastinginkomsten op waarmee het zijn oorlog in Oekraïne financiert.

Om samen te werken aan een veerkrachtige economie en energiemarkt is het essentieel om in nauw overleg met Europese partners en G7-landen een oplossing uit te werken.

Wat het bundelen van krachten in de hervorming van energiemarkten betreft, zouden de regionale partnerschappen, zoals de Benelux, de Baltische Staten en de Noordse Raad, zich moeten richten op de uitdagingen van de groene transitie.

Regionale partnerschappen geven vorm aan deze groene transitie. De heer De Vriendt heeft hierbij verwezen naar de werkzaamheden van het Benelux parlement inzake een waterstofstrategie en naar de conferentie over klimaatadaptatie, energietransitie en innovatieve projecten in Groningen. De ondersteuning van institutionele spelers bij het faciliteren van innovatieve projecten in groene transitie en klimaatadaptatie zal onze energiemarkt veerkrachtiger maken en minder afhankelijk van Rusland.