Conferentie Klimaatadaptatie, Energietransitie en Innovatieve projecten

Op vrijdag 10 november 2023 organiseerde het Benelux parlement een conferentie genaamd “Klimaatadaptatie, Energietransitie en Innovatieve projecten” in het Provinciehuis van Groningen.

Verschillende experten hebben het woord genomen over deze thema’s.

De heer Ruud Paap (NL) van New Energy Coalition belichtte de mogelijkheden van groen gas en benadrukte dat ondanks het feit dat dit momenteel een dure technologie is. Mits belangrijke innovaties die op til staan, kan groen gas een belangrijke rol spelen in de stikstofproblematiek. Hij riep het Benelux parlement op om aanbevelingen op te stellen die oproepen tot een degelijke EU-wetgeving, het verkorten van de vergunningstijd en het op elkaar afstemmen van de subsidieschema’s van de verschillende landen.

De heer Jan Van der Wal (NL) presenteerde een project waarbij de bestaande gascapaciteit via een exothermische reactie omgezet kan worden naar waterstof, maar hoe door diepere boringen ook enorm veel energie op zeer goedkope wijze zou kunnen worden opgewekt.

De heer Bart Tommelein (B), burgemeester van de stad Oostende, schetste een beeld van de innovatieve projecten die momenteel en in de toekomst een belangrijke rol spelen in de Noordzee. Hij legde daarbij de nadruk op het belang van de interconnectiviteit tussen de landen en de verschillende projecten.

De heer Johny Brebels (L) van Luxinnovation, presenteerde de ambities van het Groothertogdom Luxemburg. Daarin spelen een waterstofstrategie en inzetten op interconnectiviteit tussen verschillende industriële zones uit verschillende landen een grote rol.

De heer Siward Zomer (NL) van Energie Samen gaf een uiteenzetting over het belang van burgerparticipatie in de energietransitie. De bestaande cooperaties in Nederland zijn op dat vlak een best practice, maar kunnen nog veel breder worden uitgewerkt. De grootste obstakels voor de opschaling van de burgerparticipatie zijn de toegang tot grond, de kennisdeling en het kapitaal.

De heer Janis Vucans van de Baltische assemblee besprak de bestaande strategieën in de Baltische regio en benadrukte ook het belang van een geopolitieke invalshoek. Bepaalde projecten kunnen immers zeer kwetsbaar zijn.

Deze uiteenzettingen werden gevolg door een gedachtewisseling en een werkbezoek aan de Nijlicht Eemshaven. Daar kregen de leden een presentatie van de heer Erik Bertholet, business manager offshore en van de heer René Schutte, directeur.

Het Benelux parlement neemt de elementen die tijdens deze conferentie aan bod kwamen mee voor de verdere werkzaamheden die in de toekomst zullen uitmonden in een aanbeveling aan de verschillende regeringen.