Informele voorstelling Jaarplan 2024

Op 27 november 2023 kwamen de verschillende commissies van het Benelux parlement samen voor een informele presentatie van de hoofdlijnen van het conceptjaarplan 2024 van de Benelux Unie.

Het jaarplan is traditioneel opgebouwd rond de vier grote pijlers waarin de Benelux samenwerking actief is: veiligheid, interne markt en economie, duurzame ontwikkeling en energie en grensoverschrijdende samenwerking.

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie tijdens de eerste helft van 2024 en het Belgisch voorzitterschap van de Benelux vallen gedeeltelijk samen en bieden een unieke opportuniteit om nog meer werk te maken van een geïntegreerde aanpak van bepaalde dossiers.

  • Volgens de heer Weekers, secretaris-generaal van de Benelux Unie, zal er in 2024 in de Benelux specifieke aandacht worden besteed aan:
  • Het potentieel van de Noordzee als een echte “groene batterij” en “elektriciteitscentrale”, via offshore windenergie
  • De implementatie van het Benelux politie verdrag
  • Waterstof
  • Verduurzaming van de landbouw
  • Het nog verder uitbouwen van de interregionale betrekkingen