Schriftelijke vragen en antwoorden

Nr. – N° Datum

Date

Opschrift – Titre
893-1 24.03.2018 Schriftelijke vraag van de heer Jef Van den Bergh over het ‘reizen met begeleider binnen Benelux’ en Antwoord van het Comité van Ministers

Question écrite de M. Jef Van den Bergh ayant pour objet ‘voyager avec un accompagnateur dans le Benelux’ et Réponse du Comité de Ministres

881-1 25.11.2016 Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert over het bericht “Eijsden-Margraten dient klacht in over vliegtuiglawaai” en antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de M. Martijn van Helvert concernant l’information « Eijsden-Margraten porte plainte au sujet des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien » et réponse du Comité de ministres

880-1 25.11.2016 Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Erik Ronnes over de berichten “Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat” en antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de MM Martijn van Helvert et Erik Ronnes concernant les communiqués « Wintelre en a assez des nuisances générées par l’aéroport d’Eindhoven » et réponse du Comité de ministres

817-5 18.03.2013 Antwoord van het Comité van Ministers op de schriftelijke vraag

Réponse du Comité de ministres à la question écrite

817-4 05.12.2011 Schriftelijke vraag van de heer Willem Draps, voorzitter van de commissie voor Financiën en Mobiliteit, aan het Comité van Ministers over het antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de spoorverbinding

Question écrite de M. Willem Draps, président de la commission des Finances et de la Mobilité, au Comité de ministres sur la réponse du Comité de ministres à la recommandation relative aux liaisons ferroviaires

Top