Schriftelijke vragen en antwoorden

Nr. – N° Datum – Date Opschrift – Titre
925-1 19.03.2021 Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert inzake de mogelijkheid van weren van luidruchtige motoren en Antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de M. Martijn van Helvert concernant la possibilité d’interdire les véhicules à moteurs bruyants et Réponse du Comité de Ministres

924-1 19.03.2021 Schriftelijke vragen van de heer Frank Futselaar over samenwerking en wisselwerking tussen België en Nederland bij de aanpak van stikstofuitstoot en
Antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de M. Frank Futselaar sur la coopération et l’interaction entre la Belgique et les Pays-Bas dans la lutte contre les émissions d’azote et
Réponse du Comité de Ministres

916-1 25.06.2020 Schriftelijke vragen van de heer Daniel Senesael betreffende schijnzelfstandige pakjesbezorgers bij online aankopen

Questions écrites de M. Daniel Senesael concernant les livreurs de colis prétendument indépendants lors d’achats en ligne

913-1 9.06.2020 chriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Jef Van den Bergh inzake afstemming en afschakelen van de coronamaatregelen en Antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de MM. Martijn van Helvert et Jef Van den Bergh concernant la coordination et la levée des mesures prises dans le cadre de la crise du coronavirus et Réponse du Comité de Ministres

907-1 15.06.2019 Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Jef Van den Bergh over de spoorlijn Luik-Maastricht en Antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de MM. Martijn van Helvert et Jef Van den Bergh relative à la ligne ferroviaire Liège-Maastricht et Réponse du Comité de Ministres

904-1 1.12.2018 Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert, Jef Van den Bergh en Erik Ronnes over het parkeren van vrachtwagens langs rijkswegen en Antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de MM. Martijn van Helvert, Jef Van den Bergh et Erik Ronnes relative au stationnement de poids lourds le long des routes nationales et Réponse du Comité de Ministres

900-1 29.10.2018 Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert over mogelijke mijnbouwactiviteiten aan de grens met België bij Zuid-Limburg voor de winning van onder andere zink en mogelijke effecten voor de Nederlandse bieding voor de Einstein Telescope en Antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de M. Martijn van Helvert sur de possibles activités minières à la frontière entre la Belgique et le Limbourg méridional en vue de l’extraction de zinc, entre autres, et les conséquences éventuelles de ce projet sur l’offre néerlandaise relative au Télescope Einstein et Réponse du Comité de Ministres

893-1 24.03.2018 Schriftelijke vraag van de heer Jef Van den Bergh over het ‘reizen met begeleider binnen Benelux’ en Antwoord van het Comité van Ministers

Question écrite de M. Jef Van den Bergh ayant pour objet ‘voyager avec un accompagnateur dans le Benelux’ et Réponse du Comité de Ministres

881-1 25.11.2016 Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert over het bericht “Eijsden-Margraten dient klacht in over vliegtuiglawaai” en antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de M. Martijn van Helvert concernant l’information « Eijsden-Margraten porte plainte au sujet des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien » et réponse du Comité de ministres

880-1 25.11.2016 Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Erik Ronnes over de berichten “Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat” en antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de MM Martijn van Helvert et Erik Ronnes concernant les communiqués « Wintelre en a assez des nuisances générées par l’aéroport d’Eindhoven » et réponse du Comité de ministres

817-5 18.03.2013 Antwoord van het Comité van Ministers op de schriftelijke vraag

Réponse du Comité de ministres à la question écrite

817-4 05.12.2011 Schriftelijke vraag van de heer Willem Draps, voorzitter van de commissie voor Financiën en Mobiliteit, aan het Comité van Ministers over het antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de spoorverbinding

Question écrite de M. Willem Draps, président de la commission des Finances et de la Mobilité, au Comité de ministres sur la réponse du Comité de ministres à la recommandation relative aux liaisons ferroviaires