Maand: oktober 2017

Benelux-Oostenrijks platform voor weesgeneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg én Oostenrijk werken in het platform www.beneluxa.org samen om nieuwe weesgeneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Een weesgeneesmiddel dient voor een ernstige en zeldzame aandoening. Criterium voor een zeldzame ziekte is dat minder

Europese databank over sociale dumping

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) ziet een rol weggelegd voor de Benelux om te starten met een Europese databank over sociale dumping. Dat zegde hij op de commissiedag van 20 oktober 2017.

Grensoverschrijdende klachten

De ombudsmannen van de Benelux-lidstaten maakten op 20 oktober 2017 de inventaris op van grensoverschrijdende klachten. Die gaan onder meer over pensioenrechten, studietoelagen en de Belgische vrachtwagentaks. Hun bevindingen worden meegenomen in de besprekingen van het Benelux-parlement.

Multimodale hub in Bettembourg + Haven van Antwerpen

De commissie Financiën-Mobiliteit en de commissie Grensoverschrijdende samenwerking brengen op vrijdag 27 oktober 2017 om 10.30 uur een werkbezoek aan de ‘Port CFL multimodal ferroviaire et route’ in Bettembourg (L.). Hierdoor worden de Zweedse, Baltische en Noordzee-havens met de Duitse

Haven Rotterdam

Het goederenvervoer per spoor bracht de commissies Financiën-Mobiliteit en Grensoverschrijdende samenwerking op 9 oktober 2017 in de haven van Rotterdam voor een toelichting over het havenbedrijf. Ze bezochten er ook ECT (http://www.ect.nl/nl), een topspeler in de containereconomie.

Fipronil en besmette eieren

In de hoorzitting wezen de specialisten van de voedselketen en de veterinaire inspectie op de nood aan betere communicatie, meer sturing, een betere organisatie en controle aan de bron zelf. Om tot een aanbeveling te komen, werden op 13 oktober

Gevolgen van de Brexit voor de Benelux

Bij een harde Brexit verdwijnen in Vlaanderen 42.000 jobs. Met handelsakkoord gaan toch nog 10.000 jobs verloren. Het Verenigd Koninkrijk is de 4de exportpartner voor de Vlaamse economie. Van de Belgische export naar het V.K. komt 87% uit Vlaanderen, vooral

Commissievergaderingen

Op vrijdag 20 oktober 2017 komen de verschillende commissies opnieuw samen. Klik hier voor de agenda…

Erkenning van beroepskwalificaties

Diploma’s van het secundair worden niet automatisch erkend in de hele Benelux. Op een conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 ging het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling, een aanpak per beroepssector of pilootprojecten moeten komen. Diploma’s middelbaar,

Twee jaar extra wachten op pensioen

Belgische grensarbeiders in Nederland die met pensioen gaan, moeten binnenkort 2 jaar extra wachten op hun Nederlands pensioen. Nederland verhoogt in 2022 namelijk de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar. De Belgische federale ombudspersonen hebben dit probleem aangekaart tijdens een

Top