Benelux-Oostenrijks platform voor weesgeneesmiddelen

België, Nederland, Luxemburg én Oostenrijk werken in het platform www.beneluxa.org samen om nieuwe weesgeneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Een weesgeneesmiddel dient voor een ernstige en zeldzame aandoening. Criterium voor een zeldzame ziekte is dat minder dan 5 op 10.000 mensen eraan lijden.

De 4 landen genieten van het schaalvoordeel in gezamenlijke prijsonderhandelingen en doen ook aan ‘horizon scanning’ van farmaceutische (en vaak dure) innovaties nog vóór ze op de markt komen. De mensen van het kabinet De Block (Open VLD), van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten legden de werking van het platform uit op de commissiedag van 20 oktober 2017. De progressieve en soms ook gedeeltelijke aansluiting van andere E.U.-lidstaten werd niet uitgesloten.