Haven Rotterdam

Het goederenvervoer per spoor bracht de commissies Financiën-Mobiliteit en Grensoverschrijdende samenwerking op 9 oktober 2017 in de haven van Rotterdam voor een toelichting over het havenbedrijf. Ze bezochten er ook ECT (http://www.ect.nl/nl), een topspeler in de containereconomie.