Multimodale hub in Bettembourg + Haven van Antwerpen

De commissie Financiën-Mobiliteit en de commissie Grensoverschrijdende samenwerking brengen op vrijdag 27 oktober 2017 om 10.30 uur een werkbezoek aan de ‘Port CFL multimodal ferroviaire et route’ in Bettembourg (L.). Hierdoor worden de Zweedse, Baltische en Noordzee-havens met de Duitse Ruhr en de streek Rhône-Alpes verbonden. Het bezoek volgt op het werkbezoek aan de haven van Rotterdam. Op maandag 13 november 2017 worden de commissieleden om 10u30 verwacht in het Havenhuis in Antwerpen en bezoeken ze de sluis van Kieldrecht.