Grensoverschrijdende klachten

De ombudsmannen van de Benelux-lidstaten maakten op 20 oktober 2017 de inventaris op van grensoverschrijdende klachten. Die gaan onder meer over pensioenrechten, studietoelagen en de Belgische vrachtwagentaks. Hun bevindingen worden meegenomen in de besprekingen van het Benelux-parlement.