Fipronil en besmette eieren

In de hoorzitting wezen de specialisten van de voedselketen en de veterinaire inspectie op de nood aan betere communicatie, meer sturing, een betere organisatie en controle aan de bron zelf.

Om tot een aanbeveling te komen, werden op 13 oktober 2017 een Belgische en een Luxemburgse expert gehoord.

Na de vooral in het begin weinig coherente aanpak van de Fipronil crisis stuurt Dr. Helbo van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan op betere communicatie, meer sturing van uit de Europese Commissie en de organisatie van oefensessies op Europese schaal.

Eenmaal het alarm ook was ingetreden in België en Luxemburg, werden de betrokken diensten overspoeld door honderden opvolgingsberichten. Op een bepaald ogenblik leidde deze informatieovervloed tot informatievervuiling.

Hoewel steekproefsgewijs alleen al in België 180.000 controles worden uitgevoerd, moet in een Europees systeem van vrij goederenverkeer de controle echter vooral aan de bron zelf  gebeuren. Om tijd te winnen, pleit Dr. Jean Brasseur (Luxemburg) ervoor dat de operator zelf alarm mag slaan.

De Beneluxparlementsleden hadden in verband met de Fipronil crisis ook vragen over de rol van derde landen, de slagkracht van de inspectiediensten, maar ook kippen en huisdieren in privaat bezit.