Auteur: Steven De Tant

Op 3 juli kwamen verschillende commissies van het Benelux parlement samen in de Belgische Senaat. Drie grote thema’s stonden op het programma: – voorbereiding van een conferentie over voedselveiligheid in oktober 2020 – het meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux Unie – de gevolgen …

Commissievergaderingen 3 juli 2020 Read More »

Het Benelux parlement kwam op 19 juni 2020 in plenaire vergadering bijeen in Luxemburg. Het centrale thema van deze plenaire vergadering was de internationale voetbalveiligheid, coördinatie van het politieoptreden en van de aanpak van racisme en de gevolgen van de …

Verslag plenaire zitting van vrijdag 19 juni 2020 Read More »

De verenigde commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat hielden een eerste vergadering over het thema “Harmonisering van de belasting op CO2-emissies”. De heer Vincent Van Steenberghe, docent aan de Université Catholique de Louvain en expert ter …

Commissievergaderingen van 5 juni: CO2-taxatie en Benelux samenwerking in tijden van Covid-19 Read More »

De commissies van het Benelux parlement komen samen op 5 juni 2020. Leden kunnen zowel fysiek als via videoconferentie deelnemen.  De commissies Financiën en Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat starten hun werkzaamheden op over het thema  ‘Harmonisering van de …

Commissievergaderingen van 5 juni 2020 Read More »

Het Permanent Comité van het Benelux Parlement heeft vandaag een brief gericht aan de drie betrokken eerste ministers en aan de minister-presidenten van de Belgische deelstaatregeringen. Het Beneluxparlement ontving de voorbije weken veel klachten van de bewoners van de grensgebieden. …

Perspectief opening grenzen Read More »

Op vrijdag 8 mei 2020 heeft het Permanent Comité van het Beneluxparlement van gedachten gewisseld over de recente grenssluitingen naar aanleiding van de Covid-19-crisis. De leden van het Comité hebben hun bezorgdheid geuit over deze maatregelen, die vooral voor mensen …

Benelux Parlement wil perspectief bieden om de grenzen terug te openen Read More »

De Belgische ombudsman Pensioenen wijst in zijn jaarverslag 2019 op de gevolgen van de toenemende globalisering. Steeds meer mensen uit andere landen komen werken in België ; andersom verhuizen meer en meer Belgen na hun pensionering naar het buitenland. Zowel …

Belgische Ombudsman Pensioenen vraagt aandacht voor globalisering Read More »

Elke vier jaar stelt de Benelux een meerjarenplan op. Hierin worden de doelstellingen van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg vastgelegd. Dit moet de organisatie in staat stellen up-to-date te blijven om een voortrekkersrol te spelen in de Europese Unie en de doeltreffendheid …

Het meerjarenplan van de Benelux 2021-2024 Read More »

Om verdere verspreiding van het virus COVID-19 te voorkomen, worden alle commissievergaderingen in de Belgische Senaat afgelast. De commissiedag van 3 april eerstkomend kan dus niet plaatsvinden.

De Commissie Financiën en Mobiliteit organiseerde op vrijdag 6 maart een 2020 een gedachtewisseling met de heer Alexander Gomme van Back on Track Belgium over het perspectief en de evolutie van nachttreinen in de Benelux en de EU. Meer informatie is …

Toekomst van nachttreinen in de Benelux en de EU Read More »