Grensoverschrijdend telewerk, personen met een handicap, toekomst van de landbouw, drugscriminaliteit en EU-handelsbeleid

Het Benelux parlement heeft op 9 februari 2024 een commissiedag georganiseerd in Brussel.

De verenigde commissies Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport & Financiën en Mobiliteit hebben in het kader van de werkzaamheden rond ‘Grensoverschrijdend telewerk in de Benelux’ een hoorzitting georganiseerd met volgende experten:

  • de heer Marc Morsa, Adviseur internationale strategieën, Senior Legal Officer, FOD Sociale Zekerheid (B)
  • de heren David Baele en Jérôme Aass, federale ombudsmannen (B)

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft een voorstel van aanbeveling goedgekeurd over de ‘Deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven’. De tekst zal ter stemming worden voorgelegd tijdens de plenaire zitting van 15 en 16 maart 2024.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie werkten verder rond het thema  “Toekomst van de landbouw”. Een hoorzitting werd georganiseerd met:

  • Petra Berkhout, senior onderzoeker bij Wageningen Economic Research, Universiteit Wageningen (NL)
  • Erik Mathijs, gewoon hoogleraar Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen KU Leuven, afdelingshoofd van Bio-economie & lid van LPI – KU Leuven Plant Instituut (B).

De commissie voor Justitie en Veiligheid nodigde de heer Jonasz Dekkers, filosoof en politicoloog (NL) uit voor een tussenkomst over  “Grensoverschrijdende drugscriminaliteit”.

De Commissie Buitenlandse Zaken vergaderde over het thema: “De modernisering van het EU-handelsbeleid en de daaraan gekoppelde gevolgen van de Brexit” en nodigde daarvoor de heer Michiel Sweers, directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (NL), uit voor een tussenkomst over het onderwerp.