Spoorwegagenda, personen met een handicap, toekomst van de landbouw en EU-handelsbeleid

Op 12 januari 2024 organiseerde het Benelux parlement de eerste commissiedag van het jaar 2024.

De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft in het kader van de werkzaamheden over  “De spoorwegagenda van de Benelux” volgende sprekers uitgneodig voor een uiteenzetting:

– de heer Erik Van Meensel, adviseur in het beleidsorgaan van de Belgische minister van Mobiliteit;

– de heer Wino Aarnink, directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport vergaderde met het oog op het opstellen van een voorstel van aanbeveling over de  ‘Deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven’.

De Verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie werkte verder aan de voorbereiding van het thematisch debat “Toekomst van de landbouw” van de plenaire vergadering van maart 2024.

De Commissie Buitenlandse Zaken nodigde de heer Stefaan De Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, uit voor een uiteenzetting over de modernisering van het EU-handelsbeleid en de daaraan gekoppelde gevolgen van de Brexit.