Prioriteiten samenwerking met Baltische Assemblee

In de marge van de plenaire zitting van het Benelux parlement op 1 en 2 december 2023 ondertekenden de vertegenwoordigers van de Baltische Assemblee en het Benelux Parlement een gezamenlijke verklaring over de prioriteiten van de samenwerking tussen beide assemblees voor de periode 2024-2026.

Deze prioriteiten zijn:

1) veiligheid en defensie met de nadruk op veerkracht, cyberveiligheid en samenwerking met de landen van het Oostelijk partnerschap;

2) interconnectiviteit van vervoer, energie en infrastructuur, met inbegrip van beveiligings- en veiligheidskwesties;

3) interconnectiviteit van de onderwijssystemen en wederzijdse erkenning van kwalificaties in de Baltische staten en de Benelux staten;

4) circulaire economie en duurzame ontwikkeling in de Baltische staten en de Benelux-staten;

5) digitale transformatie, met inbegrip van kunstmatige intelligentie, en beperking van de negatieve gevolgen daarvan.