De toekomst van de landbouw

Op 15 en 16 maart 2024 komt het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Zwolle. Op de agenda staan een thematisch debat over de toekomst van de landbouw. 

Programma…

Het themadebat zal starten met videoboodschappen van verschillende bevoegde ministers uit Vlaanderen, Wallonië en Luxemburg. Mevrouw Christianne VAN DER WAL, minister voor Natuur en Stikstof (Nederland) zal ter plaatse een uiteenzetting houden.

In het tweede deel van dit debat komen jongerenorganisaties uit de landbouwsector aan bod. Ook wetenschappers en andere stakeholders komen hun visie delen met de parlementsleden over dit meer dan actuele thema.