Jaar: 2018

Wij wensen u een fantastisch 2019!

De leden van de parlementen uit de Benelux organiseren een debat met hun collega’s uit de Europese Unie tijdens de klimaatconferentie in Katowice. Het debat wordt ingeleid door: Willem-Frederik Schiltz (Open VLD), voorzitter van de commissie Ruimtelijke ordening, Milieu en

Het Benelux-parlement nam op de plenumvergadering van 30 november en 1 december een aanbeveling aan over economische uitzonderingszones. Hier worden problemen opgelost die ontstaan door een verschillende regelgeving voor mensen die in een grensregio wonen.

De bestrijding van geweld tegen vrouwen verdient volgens een aanbeveling meer aandacht, ook nu blijkt dat 29% van de Nederlanders geweld tegen vrouwen nog altijd aanvaardbaar vindt. Deze aanbeveling werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november en 1 december

In het debat over de energietransitie en de waterstofeconomie groeiden de standpunten naar elkaar toe over de dubbele rol van de overheid bij de uitrol van de basisinfrastructuur voor de waterstofeconomie en voor de creatie van een fair ‘level playing

Voor de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Stef Blok (VVD) is wat de Benelux realiseert ‘minder sexy, maar wel concreet’. Dat was inderdaad het geval in de aanbeveling over de Brexit die werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november

Op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december is de volgende plenaire vergadering. Klik hier voor de agenda van de plenaire vergadering…

Het themadebat op vrijdagnamiddag 30 november 2018 start om 14u30 met een ronde tafel met Bart Biebuyck (Europese Commissie), Bart Tommelein (Vlaams Energieminister), Han Feenstra (waterstofcoördinator,  Nederlandse ministerie van Economische zaken), Ingrid de Caluwé (Tata Steel Nederland) en Stephan Windels

Het 1ste Benelux-jongerenparlement nam op 3 oktober 2018 resoluties aan over regionale samenwerking en Europese integratie, klimaat, seksuele intimidatie en vervuiling door plastic. In dezelfde samenstelling als het Benelux-parlement (21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 Luxemburgers) hebben 49 jongeren hierover

Het officiële startschot van het eerste Benelux-jongerenparlement werd op 3 oktober 2018 in het halfrond van de Belgische Kamer gegeven door Didier Reynders (Belgisch minister van Buitenlandse zaken), André Postema (voorzitter van het Benelux-parlement) en Tom Suelmann en Marie Frostin

Top