Brexit

Voor de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Stef Blok (VVD) is wat de Benelux realiseert ‘minder sexy, maar wel concreet’. Dat was inderdaad het geval in de aanbeveling over de Brexit die werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november en 1 december 2018. Daarin vraagt het parlement meer aandacht voor de problemen én de opportuniteiten voor economische samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de beroepsmobiliteit en de militaire samenwerking. Voor Wouter De Vriendt (Groen) mocht de aanbeveling wat minder mercantiel en meer Europees geïnspireerd zijn.