Uitzonderingszones

Uitzonderingszones

Het Benelux-parlement nam op de plenumvergadering van 30 november en 1 december een aanbeveling aan over economische uitzonderingszones. Hier worden problemen opgelost die ontstaan door een verschillende regelgeving voor mensen die in een grensregio wonen.