Benelux wordt koolstofarme innovatieleider

Benelux wordt koolstofarme innovatieleider

In het debat over de energietransitie en de waterstofeconomie groeiden de standpunten naar elkaar toe over de dubbele rol van de overheid bij de uitrol van de basisinfrastructuur voor de waterstofeconomie en voor de creatie van een fair ‘level playing field’ op Europese schaal. De Benelux ontwikkelt zich tot de koolstofarme innovatieleider in de wereld. De aanbeveling over de circulaire economie, die werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november en 1 december 2018, paste eveneens in deze context. In een circulaire economie worden reststoffen volledig opnieuw ingezet en is de energie hernieuwbaar.