Eerste Benelux-jongerenparlement van start

Het officiële startschot van het eerste Benelux-jongerenparlement werd op 3 oktober 2018 in het halfrond van de Belgische Kamer gegeven door Didier Reynders (Belgisch minister van Buitenlandse zaken), André Postema (voorzitter van het Benelux-parlement) en Tom Suelmann en Marie Frostin (ondervoorzitters van het Benelux-jongerenparlement).

Er wordt nog wel eens geklaagd dat de Benelux niet meer in de geschiedenisboeken voorkomt. Maar de samenwerking is voor jongeren even vanzelfsprekend als springlevend”, stelde André Postema vast.

Didier Reynders: “De lancering van een Benelux-jongerenparlement was een prioriteit van het Belgische Benelux-voorzitterschap.

Tom Suelmann: “ Het Benelux Forum is een uniek platform. Nergens anders kunnen we als jonge burgers werken rond onze mondelinge expressie, onze teamgeest en onze academische kennis samen met andere jongeren uit de hele Benelux.

49 jongeren (21 Belgen, 21 Nederlanders en 7 Luxemburgers), dezelfde samenstelling als het Benelux-parlement, hebben gedebatteerd over regionale samenwerking, klimaatdoelstellingen, geweld tegen vrouwen en circulaire economie. Het Benelux-parlement zal hun resoluties bespreken in de plenumvergadering op 30 november 2018.