Bestrijding van geweld tegen vrouwen

Bestrijding van geweld tegen vrouwen

De bestrijding van geweld tegen vrouwen verdient volgens een aanbeveling meer aandacht, ook nu blijkt dat 29% van de Nederlanders geweld tegen vrouwen nog altijd aanvaardbaar vindt. Deze aanbeveling werd aangenomen op de plenumvergadering van 30 november en 1 december 2018.