Klimaatadaptatie, fietsbeleid en personen met een handicap

Op 30 juni 2023 werd opnieuw een commissie dag gehouden in Brussel.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat en de commissie Economie, Landbouw en Energie kwamen samen om de conferentie ‘Klimaatadaptatie – innovatieve projecten’, van vrijdag 10 november 2023 voor te bereiden.

De Commissie Financiën en Mobiliteit werkte verder aan het thema  ‘Het fietsbeleid’ en organiseerde een hoorzitting met:

– mevrouw Annick ROETYNCK (LEVA-EU, federatie van de sector van de lichte elektrische voertuigen)

– de heer Jacques LOVELL (Cycling Industries Europe, federatie van de fietssector)

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport nodigde vertegenwoordigers uit van Conseil national des personnes handicapées (Luxemburg) voor een uiteenzetting in het kader van de werkzaamheden rond het thema ‘Deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven’.