Klimaatadaptatie, landbouw, cyber- en drugscriminaliteit

Op 22 september 2023 hervatte het Benelux parlement haar werkzaamheden na de zomervakantie.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie hebben de laatste hand gelegd aan het programma van de conferentie ‘Klimaatadaptatie – innovatieve projecten’ die zal doorgaan in Groningen op 10 november 2023. Daarnaast werd ook het vervolg van de werkzaamheden besproken voor het thema ‘De toekomst van de landbouw’.

In de commissie Justitie en Veiligheid werd het voorstel vaan aanbeveling besproken over “Cybercriminaliteit – Geweld tegen vrouwen in de digitale wereld” en werd er een gedachtewisseling gehouden over de antwoorden over de aanbeveling “Grensoverschrijdende drugscriminaliteit” (928/1).