Waterstof en toekomst van Europa

Op 4 februari 2022 hield het Benelux Parlement een commissiedag in Brussel.

De commissie Economie, Landbouw en Energie besteedde haar vergadering aan de voorbereidingen voor het themadebat over waterstof tijdens de plenaire vergadering van 25 maart 2022. Het voorl

opig programma werd besproken met moderator van het themadebat dhr. Bart Biebuyck.

De commissie Buitenlandse Zaken besprak een nieuwe conceptaanbeveling over die zal worden ingediend als de bijdrage van het Benelux Parlement aan de Conferentie over de toekomst van Europa .