Vervoer per vrachtwagen en energietransitie

Het Benelux parlement heeft op 21 januari 2022 een commissiedag gehouden in Brussel.

De Commissie Financiën en Mobiliteit wijdde haar werkzaamheden aan samenhangende thema’s met betrekking tot goederenvervoer per vrachtwagen. De uitbreiding van het systeem van de digitale vrachtbrief (e-CMR) in het goederenvervoer, de inzet van lange en zware vrachtwagens (ecocombis) in de Benelux, het tekort aan vrachtwagenbestuurders en de vervanging van fossiele brandstoffen voor vrachtwagens door vormen van hernieuwbare energie, met name elektriciteit en waterstof werden besproken met mevrouw Willemijn Westerlaken, vertegenwoordiger van Transport en Logistiek Nederland.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft verder gewerkt aan het voorstel van conceptaanbeveling “Energietransitie en rechtvaardige transitie”  dat in maart 2022 aan de plenaire zitting zal worden voorgesteld.