Arbeidsmobiliteit, online geweld en energietransitie

Op 18 februari 2022 heeft het Benelux parlement in Brussel een commissiedag gehouden.

De Commissie sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport heeft de heren Jérôme Aass en David Baele, federale ombudsmannen (B), uitgenodigd om de stand van zaken op te maken met betrekking tot de aanbeveling inzake arbeidsmobiliteit in de Benelux (906/1) van 19 juni 2019. De ombudsmannen maakten melding van vooruitgang in vele dossiers, maar het probleem van de grensoverschrijdende pensioenen blijft ingewikkeld. Het comité zal zich bij zijn toekomstige werkzaamheden verder over deze kwestie buigen.

De Commissie Justitie en Veiligheid heeft zijn werkzaamheden over cybercriminaliteit en geweld tegen vrouwen in de digitale wereld voortgezet. Er werd een hoorzitting georganiseerd met mevrouw Eloïse Malcourant en mevrouw Margot Foubert van de Federatie van de centra voor gezinsplanning (FPS) in België.

De Commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport hebben de laatste hand gelegd aan het voorstel voor een aanbeveling inzake “Energietransitie en rechtvaardige energietransitie”, dat aan de plenaire zitting van 25-26 maart 2022 zal worden voorgelegd.