Digitalisering, grenswerknemers en nachttreinen

Tijdens de commissiedag van 5 februari 2021 zijn de commissie Grensoverschrijdende samenwerking en Financiën en Mobiliteit samengekomen.

De commissie Grensoverschrijdende samenwerking heeft tijdens deze vergadering het jaarprogramma 2021 besproken en besloten om een werkgroep op te zetten rond het thema digitalisering in het licht van de COVID 19 crisis. Er zal eveneens gewerkt worden aan een gezamenlijke verklaring van het Beneluxparlement, de Noordse Raad en de Baltische Assemblee over dit thema.

De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft verder gewerkt aan haar aanbeveling over “De verbetering van de situatie van grenswerknemers op het vlak van mobiliteit en fiscaliteit, in het bijzonder door de toekenning van een specifiek statuut aan de afstandskantoren” en afspraken gemaakt over de toekomstige werkzaamheden over het thema nachttreinen.