Belgisch Benelux-voorzitterschap

In 2021 neemt België het voorzitterschap van de Benelux Unie over. Ook in het Benelux parlement is het de beurt aan België om de werkzaamheden voor te zitten.

De twee vrouwen aan het hoofd van de Benelux, minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en de voorzitster van het Beneluxparlement Patricia Creutz, hebben elkaar maandag 1 februari virtueel ontmoet om de samenwerking tussen de Unie en het Benelux parlement te bespreken.

Ze wensen hun samenwerking pragmatisch aan te pakken en regelmatig van gedachten te wisselen over de concrete vorderingen die met de lopende dossiers worden gemaakt.

Sophie Wilmès zal aanwezig zijn op de plenaire vergadering van het Benelux parlement op 19 maart 2021 en deelnemen aan het thematisch debat over de Benelux-samenwerking in de strijd tegen COVID 19.

Sophie Wilmès sprak eveneens  haar steun uit voor de organisatie van een Benelux-Jeugdparlement in de loop van het Belgische voorzitterschap.