Circulaire economie is economische noodzaak

De voorjaarsvergadering van het Benelux-parlement stond in het teken van de circulaire economie. Daarin heeft een product geen levenseinde meer, maar wordt het in theorie eeuwig gerecycleerd. Volgens de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Stientje van Veldhoven (D66) moeten we in dit verband dringend “van denken naar doen gaan”, bij voorbeeld door de maatschappelijke en milieu-effecten in overheidsoffertes op te nemen. Professor Arnold Tukker (universiteit Leiden) pleitte voor slimme regelgeving en incentives om de circulaire economie armslag te geven. Dr. Christian Tock van het Luxemburgse economiedepartement bevestigde dat je de circulaire economie economisch moet benaderen: pas wanneer mensen en organisaties er belang bij hebben, komen ze in actie. Vlaams vicepremier Bart Tommelein (Open VLD): “Je moet het verdienmodel stimuleren om te komen tot gedragsverandering.” Tommelein riep Nederland en Luxemburg ook op om een Benelux-beleid te voeren in de richting van groene waterstofeconomie. Het Benelux-parlement zal hierover op 19 en 20 oktober 2018 in Groningen een conferentie houden.