Benelux-parlement wil wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties

Het Benelux-parlement wil, in navolging van de automatische wederzijdse generieke erkenning van de hoger onderwijsdiploma’s, nu ook de generieke erkenning van beroepskwalificaties in de 3 landen. Het Benelux-parlement heeft hiervoor in de voorjaarsvergadering in de Eerste Kamer in Den Haag unaniem een aanbeveling aangenomen. Daarin wordt op korte termijn gepleit voor nieuwe pilootprojecten, terwijl er later, dankzij de harmonisering van de beroepsopleidingen en de generieke erkenning van beroepskwalificaties, een eengemaakte Benelux-onderwijsruim moet komen. De Nederlandse staatssecretaris voor Binnenlandse zaken Raymond Knops (CDA) temperde deze ambities. Hij wees op juridische en praktische obstakels, zoals de taalkennis.