Samenwerking met Nordic Council en Baltic Assembly

André Postema (PvdA), voorzitter van het Benelux-parlement, over de deelname van de Nordic Council en de Baltic Assembly aan de vergadering van het Benelux-parlement: “Deze samenwerking was reeds hecht, maar heeft recent verder aan belang gewonnen vanwege de voorgenomen Brexit en de veiligheidssituatie in Europa. Zou op het vlak van defensie en sociale zekerheid een voortrekkersrol voor de Benelux, de Noordse en de Baltische landen wenselijk zijn?”