Erkenning van beroepskwalificaties

Na de automatische wederzijdse generieke niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs werd in Eupen een conferentie georganiseerd over de erkenning van beroepskwalificaties.

In een ontwerp van aanbeveling wordt op korte termijn gepleit voor de uitbreiding van het pilootproject ‘automechatroniker’ naar een tri-diplomering en naar nieuwe pilootprojecten. Op termijn moet er een eengemaakte Benelux-onderwijsruimte komen dankzij de harmonisering van de beroepsopleidingen en de generieke erkenning van beroepskwalificaties.

De tekst werd voorbereid op de commissiedag op 9 februari 2018.