Betere samenwerking met Ministercomité in 2018

Met de Belgische minister voor Buitenlandse zaken Didier Reynders werd op 5 februari 2018 de samenwerking met het Benelux-parlement gestroomlijnd. België zit in 2018 namelijk het Ministercomité van de Benelux voor.

André Postema, voorzitter van het Benelux-parlement, toonde aan dat de jaarprogramma’s van zijn commissies naadloos aansluiten bij de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap: streven naar een groenere en jongere Benelux. Voor de vergroening nam het parlement al een aanbeveling over duurzame mobiliteit aan. De circulaire economie komt aan bod op de conferentie op 23 maart 2018 en de energietransitie op de conferentie over waterstofeconomie op 19 oktober 2018. Voor de verjonging kondigde André Postema een aanbeveling aan over de erkenning van diploma’s en beroepskwalificaties op de plenumvergadering in maart 2018.

Voormalig parlementsvoorzitter Maya Detiège greep de ontmoeting met minister Reynders aan om aan te dringen op een snelle reactie van het ministercomité op de aanbeveling over de problemen van grensarbeiders met kindertoeslag en pensioenuitkering.

De Benelux wil met de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai tot een even vruchtbare samenwerking komen als met Noordrijn-Westfalen. Het Benelux-parlement zal de al nauwe samenwerking verder uitbouwen, waarbij wordt gedacht aan de wederzijdse erkenning van diploma’s.  Ook de regio Saarland-Lotharingen-Luxemburg wil volgens voormalig parlementsvoorzitter Marcel Oberweis nauwer samenwerken met de Benelux.

 

Werken aan meer samenwerking tussen Benelux-ministercomité en Benelux-parlement

Op de foto van l. naar r.: Marcel Oberweis (christelijke fractie), Willem-Frederik Schiltz (liberale fractie), Maya Detiège (socialistische fractie), minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders en voorzitter van het Benelux-parlement André Postema