Energie in het Balticum

Energiebevoorrading stond centraal op de commissievergadering van de Baltische assemblee op 9 februari 2018 in Vilnius: het pakket maatregelen van de Europese Commissie ‘Clean Energy for all Europeans’, de hernieuwbare energie en de resultaten van eerdere aanbevelingen over aansluiting op het Europese electriciteitsnetwerk, de regionale gas- en electriciteitsmarkt, de Astravyets kerncentrale en Nord Stream 2.

Aan de vergadering namen niet alleen vertegenwoordigers deel van de Baltische overheden, de Europese Commissie, de parlementaire assemblee van de GUAM-landen, maar ook Marcel Oberweis, Patricia Creutz en Willem-Frederik Schiltz van het Benelux-parlement.