België keurt het nieuw Benelux-politieverdrag goed

Tijdens de plenaire zitting van 4 maart 2021 van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers werd het nieuwe Benelux-politieverdrag goedgekeurd. Na goedkeuring door Nederland en het Groothertogdom Luxemburg, en het uitwerken van uitvoeringsovereenkomsten, zal het nieuwe Benelux-politieverdrag in werking treden. Dit politieverdrag is één van de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie.

Met dit verdrag wordt het grensoverschrijdend politieoptreden- en onderzoek tussen de Benelux-landen versterkt. Politiediensten zullen nauwer met elkaar kunnen gaan samenwerken en informatie delen om criminaliteit over de grenzen heen te bestrijden.

Het nieuwe Benelux-politieverdrag zal het mogelijk maken dat politiediensten rechtstreekse toegang krijgen tot elkaars politiedatabanken onder bepaalde voorwaarden. Tijdens acties die de politie samen organiseert zal het ook mogelijk zijn om de politiedatabanken meteen te raadplegen.  Ook maakt het verdrag grensoverschrijdende achtervolgingen en observaties een stuk makkelijker en verruimt het de opsporingsbevoegdheden van politiemensen van de Benelux. Een achtervolging die ingezet wordt in het ene land zal in het andere land verdergezet kunnen worden, zonder de drempels voor strafbare feiten zoals in het huidige Benelux-politieverdrag uit 2004.

Er zal ook een nauwere samenwerking komen tussen de politie en de lokale besturen, om zo gerichter gegevens uit te wisselen over georganiseerde misdaad.

Mocht er zich een crisissituatie voordoen, kunnen ook de speciale eenheden grensoverschrijdend optreden. Dat kan ook preventief om samen de veiligheid te waarborgen, ter ondersteuning van bijvoorbeeld een NAVO-top.

Het Benelux Parlement had al aangedrongen op de ratificatie van het verdrag in haar aanbeveling nr. 896-2 betreffende de politiesamenwerking in de drie lidstaten van de Benelux inzake de grensoverschrijdende drugsproblematiek (aangenomen op 16.06.2018).

Patricia Creutz, voorzitster van het Benelux parlement, is verheugd over deze vooruitgang. “Tijdens onze werkzaamheden over heel concrete dossiers in het parlement, zoals illegale drugshandel of veiligheid en racisme in het voetbal, hebben we meermaals gemerkt dat de politiemensen op het terrein echt zitten te wachten op de mogelijkheden die dit nieuwe verdrag met zich zal meebrengen”.